Höj din kompetens inom industriell digitalisering

Nu startar utbildningen

Digitala kopior, förstärkt verklighet, artificiell intelligens, kollaborativa robotapplikationer. Hänger vi med på de nya teknologierna inom industrin? Nu finns möjligheten för alla att lära sig grunderna i industriell digitalisering i en helt ny, kostnadsfri MOOC (Massive Open Online Course).

– Industrin står inför en jätteförändring i och med digitalisering och nya tekniker. När Coronapandemin slog till uppstod tiden att fylla på med ny kunskap för att snabba på omställningstakten. Men utbildningarna är få och kan vara svåra att få tillgång till, särskilt för mindre företag. Vi ville svara upp mot det behovet, säger Åsa Vikner, ansvarig för kompetensförsörjning på Handelskammaren.

Västsvenska Handelskammaren, Volvo Cars, SKF, GKN Aerospace och Göteborgs Tekniska College gick samman och beviljades medel ur potten Innovationer i krisens spår från Vinnova för att ta fram en öppen utbildning som ger en introduktion till industriell digitalisering. På rekordtid har Göteborgs Tekniska College satt ihop utbildningen.

Den tar mellan 30-40 timmar och består av tio moduler med filmer, artiklar, quiz, och reflektionsuppgifter.

– Vi har använt oss av gamifiering för att utbildningen ska vara enkel och kul att ta till sig. Den tar mellan 30-40 timmar och består av tio moduler med filmer, artiklar, quiz, och reflektionsuppgifter. Efter avslutad kurs ges ett kursintyg tillsammans med en sammanställning av egna reflektioner som kan användas för att ta nästa steg i digitaliseringsresan på arbetsplatsen, säger Andrea Palmberg verksamhetsledare på Göteborgs Tekniska College.

I juni gick 80 medarbetare på Volvo Cars, SKF och GKN Aerospace en pilot för att kvalitetssäkra innehållet. Utbildningen har fått höga betyg av både tjänstemän och kollektivanställda, den kräver inga förkunskapskrav. Nu har du och ditt företag också chansen att gå utbildningen och öka omställningstakten mot industri 4.0.

De 10 kursmodulerna är: 
  1. Introduktion till industriell digitalisering
  2. Hållbar produktion
  3. Holistisk bild av digitalisering
  4. Kollaborativa robotapplikationer
  5. Problemlösning och kunskapsöverföring
  6. Den uppkopplade fabriken
  7. Den förstärkta och digitala fabriken
  8. Flexibel produktion
  9. AI i den smarta fabriken
  10. Summering och avslutande reflektionscase

 

TILL KURSANMÄLAN