Del 2 - Kompetensjakten

Använd mellanrum för att öka stadens attraktivitet

Åtta av tio företagsledare pekar ut den närmaste stadens attraktivitet som en rekryteringsfaktor. För att göra växande städer mer attraktiva vill Västsvenska handelskammaren ha en politik för byggplatser och mellanrum.

Om du skulle flytta och ta med dig familjen, vad är viktigt då? Arbete, ofta för två, förstås. Bostad, möjlighet att åka kollektivt, bra skolor till barnen, trygghet. Visst. Men är du hyfsat etablerad ska det mer till för att rycka upp bopålarna.

Stora och medelstora företag i Västsverige rekryterar kvalificerad personal på en global marknad. En viktig faktor för den som ska välja Göteborgsområdet som sitt nya hem är att staden upplevs som attraktiv.

Attraktivitet handlar om att känna sig välkommen och om möjligheten att skapa nya nätverk och utvecklingsmöjligheter. Det handlar om att staden erbjuder mångfald när det gäller människor, idéer, kultur, nöjen och handel.

En attraktiv stad lockar kompetens

Många av Handelskammarens medlemsföretag har i dag svårt att hitta nyckelkompetens. Över 80 procent av företagsledarna i vår nya undersökning Ledarkollen pekar ut den närmaste stadens attraktivitet som en viktig rekryteringsfaktor.

Under lång tid har det byggts för lite i Göteborg och närområdet. I centrala staden står fortfarande stora områden mer eller mindre öde. Nu har byggandet börjat komma igång och de närmaste åren kommer det att synas många lyftkranar i Göteborgsområdet.

Använd stadens mellanrum

Men redan i dag kan de tomma ytorna användas och under byggtiden måste staden kunna upplevas som attraktiv och tillgänglig. Stadens mellanrum och byggplatser behöver tillfälligt liv och kan bli mobila mötesplatser för spirande idéer.

Stadens mellanrum och byggplatser behöver tillfälligt liv och kan bli mobila mötesplatser för spirande idéer

Handelskammaren har en idé om att skapa liv i stadens skarvar. Den ville vi pröva.

Sommaren 2016 slogs portarna upp till Popuzar, en popup-bazar med småskalig handel på Esperantoplatsen i Göteborg. Det blev ett uppskattat inslag på en plats lite vid sidan av huvudstråken. Men vägen dit kantades av tidskrävande byråkrati och oväntade kostnader. Detta trots att projektet var en del av stadens förberedelser inför jubileet 2021.

Orimlig arbetsinsats för en tillfällig lösning

Att få ett tillfälligt bygglov för tre containers under fyra månader innebar en närmast orimlig arbetsinsats. Om vi som har kontakter och delvis finansiering tycker att projektet nästan var övermäktigt, hur är det då för andra?

Vi har ett budskap till Göteborg och andra städer som ska bygga mycket eller har outnyttjade mellanrum:

Det måste bli enklare för entreprenörer av olika slag att bidra till en levande stad

För att det ska bli verklighet behövs:

  • En mer tillåtande attityd hos tjänstemän.
  • En bättre samordning av stadens förvaltningar.
  • En väg in till stadens förvaltningar och en infrastruktur så att goda idéer tas till vara.
  • En inventering av mellanrum som skulle lämpa sig för tillfälliga lösningar och ett erbjudande till fler att medverka till att skapa en attraktiv stad.
Vilka mellanrum i din stad skulle du vilja se mer liv i?

Hör gärna av dig till oss:

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

 

LÄS MER: DEL 1 - SATSNINGAR PÅ KOLLEKTIVTRAFIK

LÄS MER: DEL 3 - KAN DEN TYSKA MODELLEN UNDERLÄTTA VÅRA REKRYTERINGAR?

LÄS MER DEL 4 - UPPTAGNINGSOMRÅDE: VÄRLDEN

Om kompetensjakten


Kompetensjakten – En artikelserie i 5 delar med fokus på hur vi skapar ett Västsverige som lockar kompetens.

I denna serie kommer vi att titta på utmaningarna att locka kompetens till vår del av Sverige ur olika perspektiv, som infrastruktur, attraktiv stad, global attraktion, yrkeskompetens och bostadsbyggande.

Statistiken i artiklarna baseras på Handelskammarens studie Ledarkollen 2017. Ledarkollen är en webbenkät som besvarats av närmare 900 vd:ar och chefer hos Västsvenska Handelskammarens medlems- och kundföretag, för att lyssna av hur ledare för västsvenska företag ser på framtiden. Frågorna i enkäten kretsar kring personliga och professionella utmaningar, ledarskap och rekrytering.


Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Bli medlem