Så gick det till när Handelskammaren testade tillfälligt bygglov ”Vi trodde ett halvår var tillräckligt”

Förra året ställdes en pilotversion av Popuzar upp på Esperantoplatsen i Göteborg, en flyttbar handelsplats som ska utnyttja stadens mellanrum. Men vägen från skiss till uppförande var lång och krokig, Handelskammarens projektledare för popup-bazaren eller Popuzar Sandra Zätterström berättar.

Vad ville ni visa med Popuzar?

Vi har många öde och tomma ytor i Göteborg, de blir dessutom fler. Och när vi hörde oroliga röster bland våra medlemmar kring hur det ska bli när staden bygger så mycket insåg vi att vi kan göra något roligt av det under tiden. 

Det övergripande syftet var att göra Göteborg till en mer attraktiv stad. En stad som är tillåtande, öppen och tolerant. En levande plats där vi tar tillvara på de mellanrum vi har. Det handlar om att folk ska vilja flytta hit och bo kvar.

Det finns exempel på andra som lyckats. Köpenhamn har gjort stora ombyggnationer i centrala delar. Istället för att bara sätta upp stängsel har de gjort interaktiva lösningar av planken. De har bjudit in människor för att titta och vara med och forma staden.

Hur lång tid hade du planerat att Popuzar-projektet, som också var en del av Göteborg2021, skulle ta från det att ni tryckte på startknappen till att den stod på plats?

Här är det luddigt, vi trodde att vi hade tryckt på startknappen. Vi var ute i god tid och hade en dialog med stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret. Vi hade pratat med massa personer, diskuterat platser, sagt att vi så här gör vi.

Men ur kommunens perspektiv hade vi inte tryckt på startknappen förrän vi skickat in den sista handlingen och kompletteringen. Då påbörjas en process som tar åtta veckor eller mer. Men då hade vi inte räknat in att det kan överklagas eller komma in synpunkter. Ett tillfälligt bygglov måste kungöras i Göteborgs-Posten och därefter kan det behöva hanteras i ett nämndmöte, det kan ta tid. Vi trodde att ett halvår var tillräckligt.

Bygglovsprocessen för Popuzar | 2 feb - 5 jul
Vilken var den största utmaningen med Popuzar?

Frustrationen över att inte förstå vad som efterfrågades eller vad som krävdes. Vi visste inte hur vi skulle ställa rätt frågor, då fick vi ju inte heller de svaren vi behövde.

När kom genombrottet?

När vi hittade en arkitektbyrå som tog över kontakten med kommunen. Och när vi hade skickat in den sista kompletteringen som behövdes  kändes det bra. Men det fortsatte komma grejer och fler krav om handlingar kring slutbyggnationen. Vår upplevelse var att det aldrig tog slut. Göteborgs stad har instiftat en företagslots, den vill jag verkligen tipsa om, de kan guida dig rätt i systemet.

Vilka var de största lärdomarna du gjorde?

Du behöver noggrann dokumentation på allt. Vi förde loggbok över processen, vem som har sagt vad och så vidare. Det visade sig ovärderligt i efterhand. 

Du pratar om att det ska skapas en strategi för tillfälliga lösningar av det här slaget, vad menar du då?

Attitydfrågan är en sak, det kan kanske var och en inom kommunen ta till sig. Men det behövs också en större strukturförändring. Ett ramverk eller en process för hur jag som enskild tjänsteman ska agera när jag får de lite annorlunda idéerna. Det finns såklart en process för ordinarie bygglov, men de här initiativen är känsliga för tider. Det behövs en strategi för kommunen, som det är nu finns det ingen att prata med när man vill genomföra en idé, jag efterlyser en servicefunktion.

Som det är nu finns det ingen att prata med när man vill genomföra en idé
Vad kan ingå i en sådan strategi?

Dels en kartläggning över vilka platser som finns att jobba med, vilka som uppstår och när de uppstår. Men framförallt en process för hur kommunen hanterar förslag som ligger lite utanför ramen. Jag önskar att det fanns något mer omhuldande, någon som tar hand om de här ganska sköra initiativen. Många av dem saknar stora ekonomiska muskler och kanske inte kommer från en fastighetsägare som redan gjort hundra grejer.

Hur vill du se Göteborg om tio år?

Att det är en stad som känns sammanhängande, som inte tar slut och har stora öde platser centralt. Men också att den känns levande, oväntad och varierande. Att det alltid finns något nytt att upptäcka.

Vilka är DinA fem bästa popup tips och tricks?
  1. Tänk igenom idén och ha ett konkret förslag på vad verksamheten innebär. Hur kommer verksamheten se ut, vilka kunder kommer jag ha och vilka flöden räknar jag med? Det behövs till alla typer av tillstånd.
  2. Det är bra att ha tänkt hela vägen med konstruktion och design, du kommer att behöva noggranna ritningar, det hjälper att de är på plats innan processerna påbörjas. Du måste rita ut på en karta hur det ska se ut, till det kommer det fasadritning, planritning. Sedan behöver ta fram underlag till polisen, en kontrollplan och brandskyddsdokumentation plus lite olika verifieringar av den, med mera.
  3. Kontakta företagslotsen för bygglov och tillståndsärenden. Ansökan om tillfälligt bygglov kan du göra via kommunens hemsida, men också ringa kundtjänst på stadsbyggnadskontoret.
  4. Driv, man behöver vara tålmodig, påstridig och tro på sin idé.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP