Välkommen till jubileum år 2023

7000 bostäder utöver det vanliga byggandet. Det har utlovats som en present till göteborgarna till jubileet år 2021. Nu kommer en rapport där fem detaljplaner har specialstuderats. Fyra av dessa fem har redan drabbats av problem, skriver Gunilla Grahn Hinnfors och Johan Trouvé, Handelskammaren.

År 2021 är det jubileum i Göteborg. Då ska 1 000 lägenheterna och
1 000 arbetsplatserna vara färdiga i Frihamnen, Karlatornet ska stå klart för inflyttning och spårvagnar, bilar och cyklar rulla över nya Hisingsbron. Den 4 juni går även den första turen med linbanan. Dessutom ska 7 000 bostäder utöver den ordinarie produktionen vara inflyttningsklara.

Kommer det att bli så? Eller riskerar vi att jubileet, precis som för 100 år sedan, får skjutas upp ett par år för att man inte hann klart?

Nypublicerad rapport

Men tillbaka till BoStad2021 och forskarnas rapport. Den visar på de positiva erfarenheter som gjorts i projektet där stadens olika förvaltningar och byggbolagen jobbar tätt ihop. Ett gemensamt mål och en tydlig deadline ses som framgångsfaktorer. Så borde det förstås alltid fungera.

Yvig flora av styrdokument

De kritiska synpunkterna från forskarna handlar om de problem som hotar att fälla de fyra detaljplanerna. De skriver om en vidlyftig flora av styrdokument i Göteborg och hur det vimlar av positivt laddade ord som ”nära och grön stad med urbana kvaliteter”. Begreppen är sällan definierade och därför svåra att omsätta i praktiken. Forskarna beskriver det som ”en närmast omänsklig uppgift” att försöka greppa alla dokument.

Forskarlaget tar fram två riskfaktorer för BoStad2021. Den ena är att Trafikverket och länsstyrelsen säger nej och att planerna försenas eller utgår. Den andra handlar om bristen på arbetskraft i alla led av planläggande och byggande.

Vi håller tummarna och hoppas att de 7 000 lägenheterna och de övriga projekten blir verklighet i tid till jubileet. Men problemen som uppstått pekar på att det behövs krafttag för att få till en effektivare planprocess. En del av besluten ligger hos staden, andra hos staten.

Om vi vill få fart på byggandet i Göteborg nu och på längre sikt krävs:

  1.  En omorganisation av fackförvaltningarna och en tydlig exploateringsfunktion.
  2. Att länsstyrelsen och Trafikverket kommer in tidigare i planprocesserna.
  3. Att antalet riksintressen och hur de tolkas, ses över.
  4. Att översiktsplaneringen stärks och blir ett skarpt verktyg i utformandet av detaljplaner. Då kan initiativrätten till detaljplaner överlåtas till byggbolag eller arkitekter och sedan beslutas i demokratisk ordning av politikerna.

Gunilla Grahn Hinnfors
Ansvarig för Stadsutvecklingsfrågor

Johan Trouvé
Vd Västsvenska Handelskammaren

Debatt


Debatten publicerades i Göteborgs-Posten den 22 april 2017

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP