Samarbete mellan förvaltningar förenklar byggande

I år beräknas Göteborgs befolkning öka med nära 8300 personer, tillsammans kommer de att efterfråga drygt 3700 bostäder. 2015 beräknade Göteborgs Stad 2800 nya lägenheter, redan då var det 750 för lite.

I år beräknas Göteborgs befolkning öka med nära 8300 personer, tillsammans kommer de att efterfråga drygt 3700 bostäder. 2015 beräknade Göteborgs Stad 2800 nya lägenheter, redan då var det 750 för lite.

Att det är många som vill flytta hit är så klart positivt eftersom det betyder att regionen ses som en attraktiv plats att bo på. Men när unga studenter eller nyexaminerade inte kan hitta en bostad går Göteborgs företag miste om värdefull kompetens. Det är ett stort problem och på sikt ett hinder för hela regionens utveckling. Här måste Göteborgs Stad agera. I veckan tar kommunstyrelsen beslut om direktiv för en översyn av stadens fackförvaltningar. För att säkerställa regionens framtida konkurrenskraft krävs skarpare fokus för bostadsbyggande och en ökad samordning mellan de tre förvaltningarna: Fastighets-, Trafik- och Stadsbyggnadskontoret. Företagen som bygger bostäder behöver veta vem som gör vad och var de ska vända sig.

Göteborg måste bli en miljonstad för att vara ett konkurrenskraftigt alternativ, både när företag och privatpersoner väljer vart de vill flytta. Då är det viktigt att vi kan erbjuda bostäder. Nyligen varnades det igen i internationell media för Stockholms bostadsbrist. Det är ett stort misslyckande att inte klara av att ta emot internationell kompetens som vill komma hit. Stockholm kämpar för att hitta byggbar mark och i de centrala delarna går det knappt att få in fler bostäder. Här borde Göteborg vara det självklara alternativet. Det är varken rimligt eller acceptabelt att Göteborg med sina enorma byggbara ytor mitt i staden ska ha samma problem som Stockholm.

Det är positivt att Göteborgs politiker och tjänstemän insett det stora problem som bostadsbristen innebär. Ett resultat av det är Jubileumssatsningen som ska ge 7000 nya bostäder utöver normalproduktion fram till 2021. Här har kommunen vågat testa nya arbetssätt. Flera delar av byggprocessen genomförs parallellt, och de olika förvaltningarna sitter ihop och jobbar i gränsöverskridande team. Det är positivt att kommunen vågar tänka nytt och fokusera på nybyggnation i en enskild satsning - men varför inte gå ett steg längre och låta det prägla allt arbete?

Redan 2008 utreddes en eventuell samlokalisering av de byggande förvaltningarna. Slutsatsen var att en fysisk plats där alla frågor inom plan- och exploateringsprocessen kan hanteras skulle leda till en mer kvalitativ och effektiv verksamhet. Samlokalisering sades skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan förvaltningarna, några negativa effekter kunde inte identifieras.

När förvaltningarna nu ses över tror Handelskammaren att en sammanslagning av de verksamheter som berör nybyggnation är ett viktigt steg för att skärpa fokus och börja bygga bort bostadsbristen. Ett exploateringskontor skulle innebära att den idag något spretiga organisationen får ett gemensamt uppdrag och därmed gemensamma drivkrafter. Dessutom innebär det ökad tydlighet gentemot exploatörer med en ingång till Staden istället för tre som i dag.

Nu måste Göteborgs Stad genomföra förändringar i organisationen, så att slutsatserna inte faller i glömska likt utredningen om samlokalisering från 2008.

Skriven av:
Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren