Städerna som lockar framtidens invånare

Det är ett etablerat faktum att fler och fler lämnar landsbygden för städerna. Men vilka faktorer är det som gör att en stad eller region ses som attraktiv i framtiden? Två urbaniseringsexperter svarar.

Sarah Bragée är avdelningschef för strategisk samhällsanalys på Tyréns, ett konsultföretag inom samhällsbyggnad. Anställda inom Tyréns ges möjligheten att söka pengar för forskning. 2009 gjorde Sarah Bragée och kollegan Mia Wahlström en studie som heter Stadstrender – framtidens städer.

Hej Sarah Bragée, berätta mer om studien?

- Vi reste till tio megastäder i världen och intervjuade experter inom olika områden om vad som kunde vara framgångsfaktorer för den stad de verkade i. Utifrån svaren kunde vi definiera fyra framgångsfaktorer – mångfald, hållbar utveckling, samverkan och själ.

Vad innebär själ och identitet som en framgångsfaktor för en stad?

- Shanghai är exempelvis en stad i omvandling, där vissa tycker att stadens själ går förlorad med byggandet av skyskraporna, medan andra anser att det är stadens själ att vilja mer och att utvecklas. Så där fanns en tydlig konflikt. Identiteten var någonting vi förstod att städerna jobbade stenhårt på - att profilera sig och använda sina tillgångar. Men man riskerar också att göra folk besvikna om man profilerar sig på fel sätt.

- Mia Wahlström har forskat vidare på en stads själ och identitet. I hennes studie har invånarna i några svenska städer svarat på en undersökning och fått beskriva sin stad med olika ord. Stockholm har vacker, historisk och växande som de topp tre orden invånarna nämner. Malmö har växande, händelserik och kulturell. Göteborg har tre helt andra ord.

Kan du säga något mer om vad som utmärker Göteborg?

- I studier av göteborgarna så är de mycket mer gröna, mer hållbara och har ett mycket längre framåtskridet miljötänk än de i Stockholm och Malmö. Jag vet att Göteborg har jobbat med att mycket av utbudet i staden ska ha hållbarhetsprägel. Det är nytänkande, innovativt och är en oerhört bra position att ha, för jag ser inte det på några andra ställen, säger Sarah Bragée.

Fredrik Bergström är affärsområdeschef inom analys och strategi på WSP, ett globalt kunskaps- och konsultföretag som är med och utvecklar städer över hela världen. Han har även doktorerat i nationalekonomi och varit chef för Handelns utredningsinstitut.

Hej Fredrik Bergström. Vilka regioner och städer blir vinnarna i takt med urbaniseringen?

- Det är verkligen inte är allt som händer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tittar man på var städer växer i Sverige och även i andra länder så är det många centralorter. I Sverige är det Gävle, Västerås och Varberg som har väldigt god tillväxt.

Hur kommer Västsverige att påverkas i takt med urbaniseringen?

- Det kommer att vara en dragning in mot Göteborg, som ju har en positiv utveckling framför sig. Infrastrukturen är avgörande - i en stad värderar man tid högt och att lätt kunna ta sig från bostaden till jobbet. Tar man Varberg som ett exempel ska de få en ny station vilket gör det ännu snabbare att komma in till Göteborg. Om Mölndal får en utbyggd station  blir det en väldigt spännande utveckling där.

- När man tänker urbanisering tänker man att det bubblar i city, men städerna växer mest i förorterna och yttre innerstaden. Det är det som händer med Älvstaden i Göteborg, där det kommer att vara en stark utveckling, säger Fredrik Bergström.