Tv-arkitekten efterlyser samarbeten mellan generationer

En kvinnlig grundare, tre kvinnliga ägare och projektledning genom hela byggprocessen. Det är tre orsaker till att Richardsdotter Callermo är en ovanlig arkitektbyrå.

När Handelskammaren möter arkitekten Emma Richardsdotter är hon på väg till en vd-utbildning. Hon berättar att företaget nu ska tillsätta både vd och professionell styrelse, något som inte är ovanligt för ett företag i Richardsdotter Callermos storlek. Arkitektbyrån hoppas att inom kort anställa sin tionde medarbetare.

  – Jag tror många bildar en professionell styrelse försent. Just nu sitter vi ägare i styrelsen, men det är inte tanken att vi ska göra sedan, vi ska bara jobba som aktiva ägare. Sedan är planen att jag går in som tillfällig vd innan vi anlitar en extern, säger Emma Richardsdotter.

Bland fjord och fjäll

Arkitektkontoret är ovanligt på flera sätt, och även om Richardsdotter Callermo har projekt i hela Västsverige har de valt Uddevalla som hemvist.

  – Uddevalla ligger trevligt placerat vid slutet av en fjord och vi har kontakt med både hav och fjäll. Här finns stor potential och vi har många varierande uppdrag, men det finns också mycket som behöver fixas i staden.

Emma Richardsdotter nämner allt från en splittrad politisk situation till behovet av ett centralt resecentrum och badhus.

 – Men framförallt behöver vi fler centrala bostäder, kommunen har tagit ganska enkla beslut genom att exploatera områden utanför staden, allt enligt 60-tals modell, med satellitstäder. Varje sådant beslut påverkar centrum och det verkar politikerna inte ha förstått.

Hoppas på nya tag

Men det handlar om fler saker än att stadskärnan behöver förtätas, även stadsarkitekterna bör bytas ut med jämna mellanrum. Kanske inte var fjärde år som politiker, påpekar Emma Richardsdotter, men de behöver heller inte sitta 15 år:

    – Många av planerarna tillhört en äldre generation, nu när de bytts ut hoppas jag på nya tag. Vi behöver en större blandning av åldrar, det bästa är när vi kan få kunskapsöverföring över alla generationer.

Vi kämpar hårt för att få en starkare ställning som arkitekter i våra projekt

Fram tills nu har arkitektbyrån bestått av kvinnor men sedan några månader har traditionen brutits med två män, Emma Richardsdotter förklarar att det inte funnits någon medveten tanke bakom könsfördelningen.

  – Det handlar om rekrytering och vem som passar för rollen, samtidigt som vår kompetens kan vara svår att hitta på en liten ort. Vi har valt att växa med kompetens – och valt att inte växa när urvalet inte funnits.

Emma Richardsdotter medger ändå att det är en styrka med många kvinnor i företaget.

  – Tjejer är fruktansvärt kapabla projektledare. Vi kan ha hur många bollar som helst i luften och ja, samarbetet är fantastiskt!

Projektet Skärhamn norra.

Jobbar efter amerikansk och tysk modell

Och projektledning är också något som är viktigt för Richardsdotter Callermo, på byrån förespråkas en modell där arkitekten är med och leder byggprojektet hela vägen.

  – Vi kämpar hårt för att få en starkare ställning som arkitekter i våra projekt. Det är lätt att det blir en totalentreprenad, att byggaren får makten. När bygget väl sätter igång ska då en mindre insatt projektledare från beställarhåll och byggarens projektledare samarbeta.  
  – Vi jobbar istället som beställarens högra hand och sitter med och beslutar. Om man tar bort någon väsentlig del i bygget förstår vi hur det påverkar rent arkitektoniskt, och på så vis kan vi sätta press på exempelvis en vvs:are som har en 25 procentigt för hög budget.

Arbetssättet är vanligare i resten av världen, i synnerhet i Tyskland och USA. Emma Richardsdotter ser också att det finns andra saker som kan förbättras.

  – Det måste bli enklare att få byggbar mark. Det ska inte ta 10 till 15 år att få byggbar mark, det ska gå på ett halvår. Det är vansinnigt.

SVT följde oss under ett år. Det är kul att se hur de spelar in tv och hur lång tid det tar

Från det ena till det andra, du har varit med i SVT:s Husdrömmar, berätta mer!

  – Det var SVT som ringde och tyckte vi hade ett intressant popup-kontor. De sa att de skulle göra någon slags ny Grand design-serie. Jag skickade in lite projekt och däribland mitt eget hus Villa Ekehov. SVT följde oss under ett år. Det är kul att se hur de spelar in tv och hur lång tid det tar. Vi fick ofta spela in samma scen tre gånger, då var man tvungen att vara skådespelare och komma ihåg vad man sagt, vilka gester man gjort och så vidare, säger hon och skrattar.

Tittar du själv på Husdrömmar?

  – Nej, vi har barn, två hundar och jag gillar att träna så det blir inte så mycket TV. Men det var superkul, jag gör gärna om det.

EMMA RICHARDSDOTTER OM HANDELSKAMMARENS VD-UTBILDNING: ”Det är tredje tillfället i dag. Det är bra att man ägnar tid åt vilket ansvar du har som arbetsgivare och vd. Här finns både bra kontaktnät och bra diskussioner. Vi är en blandad grupp och vi lär oss mycket av varandra.”

Richardsdotter Callermo arkitekter är medlemmar i Västsvenska Handelskammaren. Vi företräder över 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap