Vi behöver bygga mer då vi har en galopperande bostadsbrist

Vi behöver bygga mer då vi har en galopperande bostadsbrist, särskilt i storstäderna. Vi behöver bygga snabbare och billigare utan att tumma på kvaliteten. Det finns en lösning som åtminstone avhjälper en del av problemet; mer industriellt byggande av hyres- och bostadsrätter. Men Göteborg stad säger av svårbegripliga skäl nej.

NCC bygger flerbostadshus billigare och snabbare genom att inför en industriell process i byggandet. Det innebär standardisering, processtänk mellan olika aktörer i värdekedjan samt prefabricerade byggnadsdelar. Det innebär lägre byggkostnad, kortare byggtid och högre kvalitet. Arkitektur, planlösning och estetik är av samma kvalitet som vid traditionellt byggande.

I Sverige och Göteborg lider vi dock av grav miljonprogramsrädsla. Vi tror att byggprocessen avgör om det riskerar att bli ett nytt miljonprogram eller inte. Det är förstås nonsens. Ingen normal människa kan avgöra om det är ett industriellt byggt flerbostadshus eller inte, varken från utsidan eller från insidan. För att vinsterna med industriellt byggande ska uppnås och få igen den investering som skapandet av processen kräver så måste man dock bygga ganska många hus. Det finns dock inget som säger att de måste stå bredvid varandra.

I Kvällsposten den 25 november skriver Expressens ledarkrönikör Csaba Bene Perlenberg ” Samtidigt utgör den stora bostadskrisen ett allvarligt hot om att upprepa gamla synder: ju mer behovet ökar, desto större risk blir det att modullösningar och prefabricerade modeller blir till en allt för lockande lösning för att snabbt smälla upp nya fastigheter. Då hamnar vi i samma fälla som på 1960- och 70-talet, med ett nytt miljonprogram där funktion och nytta sker på bekostnad av spännande arkitektur och smarta planlösningar.” Konstaterandet att prefabricerade hus står i motsats till smarta planlösningar är såklart befängt och bidrar bara till ytterligare missuppfattningar av vad industriellt byggande med prefabricerade byggnadsdelar innebär.

Göteborgs stad säger nej. Förlåt mig, de säger inte nej i princip det är bara att de inte hittar något lämpligt ställe att bygga dem på vilket ju blir samma resultat – fortsatt bostadsbrist. Men det kan ju de med makt att stoppa industriellt byggda hus ta med ro då de redan har bostad.

Skriven av:
Stefan Gustavsson, Chef näringspolitik Västsvenska Handelskammaren