Därför behöver Varberg växa och bli 80 000 invånare

På ett välbesökt medlemsmöte i Varberg lyfte vi på Västsvenska Handelskammaren behovet av tillväxt och fortsatt utbyggnad av bostäder och infrastruktur i både Varberg/Kungsbacka och i Västsverige.

Göteborgs lokala arbetsmarknad har växt betydligt långsammare än Stockholms och Malmös. Det innebär att företagen i vår region har svårare att hitta lämplig kompetens.

Ett av hindren är att utbyggnaden av infrastrukturen inte har hängt med. Med det kommande bygget av tunnel under Varberg kommer Västkustbanans tågtrafik att bli säkrare och snabbare. Men mer behöver göras.

Under paneldebatten på medlemsmötet underströk Campus Varbergs vd Ulric Björck vikten av utbildning. Det var också en av de punkter som kom fram när vi bad deltagarna att skriva ned tre viktiga saker för att Varberg/Kungsbacka ska fortsätta att växa.

Det som nämndes flest gånger var behovet av bostäder, sedan kom kommunikationer och utbildning. Men många ansåg också att det är viktigt att behålla känslan i staden och att bygga vidare på livskvaliteten med ett levande centrum.

Både Varberg och Kungsbacka står inför stora byggprojekt. Tunnelbygget och en flytt av hamnen norrut frigör stora ytor i vattennära läge i Varberg. Där ska stadsdelen Västerport ta form.

I Kungsbacka ska den nya stadsdelen Väster om ån läka samman den gamla stadskärnan med handelsområdet Kungsmässan.

Västsvenska handelskammaren arbetar för att den lokala arbetsmarknadsregionen ska växa och att Göteborg som kärna ska bli en miljonstad. Det är också viktigt att Västsveriges olika städer uppfattas som attraktiva att bo och verka i.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2 800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap