Det krävs mod och experimentlusta för att lösa bostadsbristen

Företagen hindras i sin rekrytering, ungdomar hindras i sin utveckling och Västsverige hindras i sin tillväxt.

– Bostadsbristen i regionen är akut, och nu krävs det ordentliga insatser för att lösa den, säger Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig stadsutveckling på Handelskammaren.

Under 2019 driver Västsvenska Handelskammaren frågan om bostadsbristen i regionen hårt.

– Det behöver byggas 100 000 bostäder i Västsverige innan 2030 om kommunernas prognoser för befolkningstillväxten håller, så det är en betydande byggnation som krävs.

Bostadsmarknaden är
i en väldig obalans

Samtidigt talas det en hel del om att efterfrågan på bostäder har sjunkit och att det är svårare att få sålt den nybyggnation som finns.

– Båda de här verkligheterna existerar samtidigt. Efterfrågan på dyra bostadsrätter har fallit något, men samtidigt är det svårt för människor att hitta rätt bostad på rätt plats vid rätt tid. Det är för höga trösklar att köpa sitt första boende, och bostadsmarknaden är i en väldig obalans.

Något som får stora konsekvenser, inte minst för företag som behöver rekrytera personal.

– Det är kompetensbrist, men hittar våra medlemmar rätt person i någon annan del av världen går det ändå inte att rekrytera eftersom det är så svårt att hitta bostad här.

Utnyttja de bostäder som finns

Dessutom är det många yrkesgrupper som vare sig har råd att köpa eller hyra bostäder i den relativt dyra nyproduktion som ändå finns. Så vad kan man göra för att lösa den här situationen?

– Det finns inte en enda lösning, däremot finns det mycket saker som behöver göras!

De flesta svenskar bor med internationella mått väldigt stort

För det första vill Gunilla Grahn-Hinnfors se ett bättre utnyttjande av de bostäder som redan finns.

– Jag har all respekt för att vissa människor bor trångt, men de flesta svenskar bor med internationella mått väldigt stort. Vi behöver få fler att inse inte bara de ekonomiska utan även de sociala fördelarna med att hyra ut delar av sin bostad.

För det andra måste det bli enklare att bygga om befintliga hus så att de passar för uthyrning.

– Ett av våra medlemsföretag byggde jättefina lägenheter till rimlig peng i befintliga bostadshus i Karlstad, medan de fick blankt nej av kommunen att göra samma sak i Halmstad. Det måste bli tydligare vad som gäller så att inte bostadsbyggandet hindras av att olika handläggare gör olika tolkningar, eller av att stad och stat har olika prioriteringar.

Minska rigida regler

För det tredje efterlyser Gunilla Grahn-Hinnfors lite mod och experimentlusta från politikerna när det gäller vad en bostad ska vara.

– Det finns många initiativ idag på hur man kan bygga billigt genom innovation och smarta lösningar, men då får inte rigida regler stå i vägen. Vi måste våga tänka nytt, bygga för andra konstellationer än kärnfamiljen och på andra platser än de vanliga.

Text: Karin Aase

Stärk er konkurrenskraft, bli medlem idag

Västsvenska Handelskammaren företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Bli medlem