Skövde måste våga växa

På senare tid har det pratats om att bygga utanför Skövde tätort. Vi anser att vi istället behöver vända blicken inåt för att bygga ihop staden.

Skövde behöver växa. Målet att bli loket i Skaraborg och ett regionalt nav kräver en större befolkning. I dag bor cirka 55 000 personer i Skövde, men inpendlingen är stor och varje dag vistas mellan 60 000 och 70 000 personer i staden.

Behöver 100 000 invånare

Skövdes arbetsmarknadsregion är en av landets åtta största och omfattar drygt 180 000 personer. I andra arbetsmarknadsregioner, som Borås och Örebro, har den största staden minst hälften av områdets befolkning. Den tyngden gör att de uppfattas som naturliga centra och attraherar nya branscher och verksamheter. Med det målet skulle Skövde behöva ha en befolkning på över 100 000 invånare. En sådan satsning på att växa kräver mod, långsiktighet och envishet. Redan i dag kan dock staden vara mentalt förberedd på att bli större och agera utifrån den tanken.

En sådan satsning på att växa kräver mod, långsiktighet och envishet

En större stad skapar fler möjligheter för både näringslivet och för enskilda personer, det blir lättare att hitta rätt personal eller rätt jobb. I en större och växande stad finns också underlag och behov av olika typer av privat och offentlig service. Handel, kollektivtrafik, kultur och sport är exempel på områden som kräver en viss mängd människor för att kunna vara ekonomiskt bärkraftig.

Så ökas takten

Just nu växer Skövde, men inte tillräckligt och det finns några hinder på vägen mot att bli större. Vi på Västsvenska Handelskammaren har nyligen haft ett dialogmöte med några av våra medlemsföretag inom bygg- och fastighetsbranschen, och kommunen. Där identifierades ett antal knäckfrågor för att öka takten i planeringsarbete och byggande. Mycket handlar om samordning på ett tidigt stadium. Men också om att se helheten, oavsett om man arbetar i näringslivet, på kommunen eller på länsstyrelsen. Ytterligare en punkt är strandskyddet som i dag gör det svårt att bygga vid alla typer av vattendrag, alltså även ett dike eller en damm.

Mer planlagd mark

Sverige har redan bland Europas högsta byggkostnader, vilket i slutändan läggs på kunden som köper eller hyr en bostad eller en lokal. Vi behöver hitta sätt att slimma och effektivisera processerna. För att nå dit efterlyser byggaktörerna i Skövde mindre detaljstyrning, mer planlagd mark och bättre framförhållning. Näringslivet betonar också vikten av ekonomisk hållbarhet, insikten i att ytterligare en utredning eller en försening i en detaljplan kostar pengar.

Näringslivet betonar också vikten av ekonomisk hållbarhet

På senare tid har det pratats om att bygga utanför Skövde tätort. Vi anser att vi istället behöver vända blicken inåt för att bygga ihop staden. Det finns gott om underutnyttjade områden som skulle kunna ge en skjuts till centrumutveckling. Dessutom finns redan mycket av infrastrukturen på plats. En tätare stad kräver en uttalad vilja från politikens och stadens håll. Och, förstås, att Skövdeborna är med på noterna.

Aktörerna inom bygg- och fastighetsbranschen ser stora möjligheter för Skövde att växa. Mycket pekar redan i rätt riktning, men tempot behöver ökas och attityderna till att växa förändras. Från Handelskammarens sida ser vi att en rejäl satsning på tillväxt är nödvändig för att Skövde ska bli ett självklart regionalt centrum.

Bjarne Pettersson, regionchef Skaraborg, Västsvenska Handelskammaren

Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

Debatt i Skaraborgs Allehanda


Debattartikeln publicerades i SLA den 14 september 2018

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

läs mer om medlemskap

Här finner du vårt kontor i Skaraborg

Var:
Varnhemsgatan 16A, Skövde