En flyttbar handelsplats ska fylla stadens mellanrum

Popuzaren, eller popup-bazaren, är en vandrande handelsplats som tar Göteborg ut i världen och världen till Göteborg. Och en plats för alla slags aktörer. – Popuzaren kommer att ha nya hyresgäster varje vecka. Vi vill skapa en plats för framtidens småskaliga handel, där det är liv och rörelse och ett spännande utbud, säger Sandra Zätterström, projektledare för Popuzaren.

I samband med Göteborgs 400-årsjubileum 2021 får Popuzaren sin jubileumsplacering för att sedan flytta vidare. Men redan i år invigs pilotversionen. Sandra Zätterström, ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren, leder arbetet där de inblandade ställt sig frågan vad en Popup-bazar kan vara.
– En mötesplats i ständig förändring med ett myller av människor och som andas världen. En blandning av bondens marknad och en plats där olika varumärken, stora som små, kan bjuda på sig själva just för att det är i Göteborg.

Tanken är att Popuzaren ska utnyttja stadens mellanrum, till exempel tillfälliga byggplatser.
– Vi har sonderat terrängen, pratat med våra medlemmar, fastighetsägare, entreprenörer och andra intressenter för att komma fram till vad man behöver göra för att skapa något unikt.

Första placeringen blir vid Esperantoplatsen

Placeringen av en sådan handelsplats är givetvis viktig. Platsen ska ligga nära knutpunkter i staden där det finns ett naturligt flöde av människor.
– Tanken är att omvandla de tomma ytorna på centrala platser i staden till populära och sköna stadsmiljöer. Efter att ha funnits på en plats i ett par år flyttar Popuzaren till ett annat ställe, eller uppstår på fler platser.

– Totalt tror vi att den flyttar tre gånger under sin avskrivningstid innan den får sin slutgiltiga och eventuellt permanenta placering. Första platsen den kommer finnas på är Esperantoplatsen.

Nu pågår arbetet med att förverkliga planerna tillsammans med bland andra Göteborgs Stad, Lundby Container Service, Space Production och Semrén+Månsson.

– Det här är en gemensam satsning där flera aktörer i Göteborg kommer att medverka. Innan 2021 måste vi testa och se vad som funkar med Popuzaren och vad som behöver förbättras, därför ser vi med spänning fram emot den här första piloten som kommer löpa från juni till och med september, säger Sandra Zätterström.