Släpp in näringslivet mer i planarbetet

För ett par veckor sedan hade vi regeringens utredare Inger Holmqvist hos oss. Hon utreder översiktsplanering och initiativrättsfrågor, ett spännande och viktigt arbete som kan betyda mycket för bygg- och fastighetsaktörer.

Inger och hennes team träffade ett antal av våra medlemsföretag som fick komma med sina inspel till utredningen.

Här är några av de punkter som medlemmarna tryckte extra på:

  • Vikten av klara spelregler
  • Förtydliga vad byggaktörerna får göra i detaljplanearbetet
  • Tidsaspekten är central för näringslivet, förtydliga gärna hur lång tid de olika stegen i planerandet ska få ta
  • Vikten av flexibilitet i planen för långsiktig hållbarhet
  • I dag är det olika bemötande i olika kommuner
  • Viktigt att konflikter mellan stat och kommun löses i ett tidigt skede, helst i ÖP
  • Vad är överordnat intresse? I dag blir det ofta konflikter mellan bostadsbyggande och infrastruktur
  • Tydlighet på en nivå bör öppna för mindre detaljering i nästa steg, så att inte hela processen bli tyngre än i dag
  • Vi är i ett akut läge med bostadsbrist, i Göteborg även stor brist på kontor och andra kommersiella lokaler

När det gäller byggprocessen i Göteborg så finns det fortfarande en del övrigt att önska. Halvårssiffrorna för byggandet var tyvärr inte så munter läsning som jag hade hoppats.

Kika också gärna på vår rapport Processen som vi presenterade i juni. Den handlar om hur detaljplanearbetet skulle kunna bli effektivare.

LÄS HELA RAPPORTEN