Göteborg behöver många fler bostäder än så

Göteborgs stad signalerar stolthet och stark handlingskraft genom att annonsera 7 000 byggda bostäder till jubileumsåret 2021. Men för att vår stad ska kunna blomstra vill vi se fyra liknande satsningar inom en tioårsperiod, skriver Västsvenska Handelskammaren.

I veckan som kommer presenterar Göteborgs stad en ny prognos för bostadsbyggandet. Precis som tidigare lär prognosen visa att kommunen just nu jobbar hårdare än någonsin med att skapa fler bostäder, inte minst genom jubileumssatsningen som ska ge 7 000 extra bostäder till 2021. Bra tycker vi på Västsvenska Handelskammaren men trots det är vi bekymrade: vad händer sedan?

Göteborg har länge haft brist på bostäder, men det är först när ett jubileum närmar sig som byggandet sätter fart och kommer upp i den volym som vi under lång tid har kämpat för. Göteborg, i likhet med resten av Sverige, går nu in i en period av rekordhöga pensionsavgångar och våra medlemsföretag står inför utmaningen att hitta ny kompetens. Om Göteborg ska bli en miljonstad med ett blomstrande näringsliv behövs bostäder för att unga ska vilja flytta hit och kontor för företag som vill växa eller etablera sig här. Boverket rapporterar att det på tio år behöver byggas hela 700 000 bostäder i Sverige. Baserat på befolkningsmängd behöver Göteborg leverera minst 35 000 av dem.

Attraktiv miljonstad

Vi är många som vill att Göteborg ska bli en attraktiv miljonstad, därför behövs en vilja och drivkraft hos politiker och tjänstemän i kommunen att skapa rätt förutsättningar. Och för det krävs ett långsiktigt och intensivt byggande i stadskärnan – av både bostäder och kontor.

Om Göteborg inte lyckas leva upp till Boverkets rekommendationer riskerar staden att tappa i konkurrenskraft och således också tappa miljarder i investeringar och skattepengar. Det är företagen och dess anställda som skapar Göteborgs tillväxt. Utan bostäder finns inga möjligheter för företagen att växa.

Nu gäller det att inte luta sig tillbaka utan påbörja ett omfattande utvecklingsarbete för att hitta nya modeller för hur vi arbetar med bostadsbyggande efter 2021.

Debatt i Göteborgs-Posten


Debattartikeln publicerades i GP debatt den 18 mars 2016

Skriven av:
Stefan Gustavsson, Chef Näringspolitik Västsvenska Handelskammaren