Undvik katastrof på boendemarknaden

De heliga kor som lägger hinder i vägen för långsiktiga lösningar på bostadsmarknaden behöver slaktas. Ett alternativ är att idka kohandel. Båda blocken måste ge och ta, anser Västsvenska handelskammaren.

Många har upplevt svårigheterna med att hitta boende i Borås. Det gäller alla studenter som kommer i augusti, men även de personer som behöver ett nytt boende för arbete. Problemet är både komplicerat och paradoxalt då det byggs mycket, särskilt i de större städerna, men ändå för lite – om vi tänker på bostäder som människor faktiskt har råd med.

EN FÖLJETONG

Problemen på den svenska bostadsmarknaden har knappast undgått någon, varken privatpersoner, politiker, näringsliv, lokala eller internationella intresseorganisationer. Det är en följetong som pågått i många år – ändå har de svenska partierna misslyckats med att hantera problemen och förhandla fram långsiktiga, blocköverskridande lösningar. Krisen pågår varje dag och skapar numera varken sig rubriker eller några större politiska poänger i debatten.

Problemen på den svenska bostadsmarknaden har knappast undgått någon

När de bostadspolitiska samtalen havererade för något år sedan var det många som hoppades att Alliansen skulle prata ihop sig och leverera ett alternativ. Men leveransen uteblev och de presenterade istället fyra skilda motioner. Sedan dess har Socialdemokraternas arbetsgrupp presenterat en rapport, kan den måhända bidra till att bryta isen och bli en ingång till nya samtal?

BLOCKÖVERSKRIDANDE LÖSNINGAR

Att bara se på medan problemen hopar sig löser inget. Vi på Västsvenska handelskammaren uppmanar därför partierna att lägga den politiska taktiken åt sidan till förmån för konstruktiva lösningar. Det bästa för partiet måste stå åt sidan för det bästa för Sverige, vilket gör att det nog får vänta till efter valet, men vi vill redan nu skicka med att det behövs bostadspolitiska samtal så snart som möjligt.

Partierna har kommit överens tidigare

Partierna har kommit överens tidigare. De främsta exemplen är den stora skatteuppgörelsen, krispaketen på 1990-talet och pensionsöverenskommelsen. Då visade partierna att de kunde vara ansvarstagande och hitta lösningar. Visst är det svårt att göra alla nöjda, men faktum är att det går att vinna trovärdighet genom att våga göra kompromisser som på kort sikt är jobbiga. På lång sikt kan det nämligen visa på ledarskap och handlingskraft.

ATT IDKA KOHANDEL

De heliga kor som lägger hinder i vägen för långsiktiga lösningar behöver slaktas. Ett alternativ är att idka gammal hederlig kohandel. Båda blocken måste ge och ta. Socialdemokraterna måste ta ansvar och överväga att ändra bruksvärdessystemet med begränsande hyresregleringar, så att investeringar i nya hyresrätter blir lättare att räkna hem.

Moderaterna å sin sida behöver vara beredda på att minska dagens generösa ränteavdrag på bostadslånen för att frigöra resurser till andra satsningar för att lösa upp knutarna på bostadsmarknaden. Bostaden och tryggheten att veta att man har råd att bo kvar, oavsett om man hyr eller lånar för att köpa, är viktig för människor. Vi vill inte se förändring över en natt, utan det krävs infasningar av nya villkor över flera års tid så att människor hinner anpassa sig till förändringarna.

LÅT INTE KRIS BLI KATASTROF

Bostadsbristen utgör ett hot mot fortsatt tillväxt och utveckling. Bostadsbrist finns i större delen av landet och är ett hinder för företagens rekrytering i Borås så väl som Varberg eller Skövde. Utan bostäder kan människor inte flytta vart de vill och därmed inte söka de jobb som de är intresserade av. Detta hämmar arbetsmarknaden och begränsar företagens möjlighet att hitta rätt kompetens. Bostadsbristen drabbar i första hand individer utanför bostadsmarknaden, men i förlängningen slår den hårt mot både stora och små företag som söker nya medarbetare.

Därför uppmanar vi partierna att ta tag i problemen innan kris blir katastrof. Vi vill att den regering som tillträder i höst sätter bostadspolitiska samtal högt på dagordningen och prioriterar att lösa bostadsbrist och långsiktigt byggande.

Ove Lillestöl, regionchef Boråsregionen, Västsvenska Handelskammaren

Gunilla Grahn Hinnfors, ansvarig för stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

Debatt i Borås Tidning


Debatten publicerades i Borås Tidning den 30 augusti 2018.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

läs mer om medlemskap