Så ska bostadsministern få kommunerna att nå byggmålen

Bostadsminister Peter Eriksson vill sätta mer press på kommunerna att hitta byggklar mark och ta fram detaljplaner. Länsstyrelsens roll ska ses över och industriellt byggande öka. Ministern är också positivt inställd till privat initiativrätt. Men alla besked är inte positiva. "Regeringen kommer inte att gå fram ensam i räntefrågan" meddelar Peter Eriksson (Mp).

Under frukostmötet med Handelskammarens medlemmar inom bygg- och fastighetsbranschen var bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (Mp) inbjuden för att diskutera regeringens bostadspolitik. Veckan innan konkretiserades branschens synpunkter vilka lades fram under mötet.

Många av aktörerna inom branschen anser att de instanser byggärenden passerar drar ut alltför länge på tiden. Länsstyrelsen är ett exempel.
- Låt Länsstyrelsen bli en gaspedal istället för en bromskloss! Uppmanar Kicki Björklund på Bostadsbolaget.

Peter Eriksson svarade att Länsstyrelsen i regeringens förslag ska få ökade krav på sig att svara under en viss tid. Under mötet påpekades att även Trafikverket är en försvårande instans där vägbyggande upplevs som överordnat bostadsbyggande, vilket förvånade ministern.
- Det har inte kommit upp tidigare. Diskussionerna har snarare handlat om att se till att bygga vid viktiga knutpunkter och ta hänsyn till befintlig infrastruktur.

Ola Serneke efterfrågar arbetsledarutbildning

Själv ser ministern kompetensfrågan och ökade krav på kommunerna som två viktiga komponenter för ett ökat byggande.
- Kommunerna är ansvariga för byggandet och vi måste se till att de utnyttjar det regelverk vi har idag. Det finns kommuner som visar att det går. Vi har nu infört en bonus till de kommuner som uppfyller byggmålen, säger han och fortsätter:

- Vi vill också öka det industriella byggandet. Serietillverkade hus ska inte behöva prövas i varje ny kommun det ska byggas i, så det måste också ses över.

Läs också: Bostadsministern positiv till tillfälliga överklagandeavgifter

Vissa av deltagarna upplevde inte svårigheter att hitta rätt kompetens som akuta medan andra hade stora problem. Ola Serneke, vd på Serneke Group, efterlyste en statlig intensivutbildning till att bli byggarbetsledare.
- Vi saknar tjänstemän i produktionen, arbetsledare och platschefer. Nu rycker vi folk från varandra. De som finns klättrar uppåt och för få blir nya arbetsledare. Det blir ett glapp där, säger Ola Serneke.

"Privat initiativrätt är ett intressant förslag"


Andra pekade på insatser som sänker kostnaderna och sätter igång rörligheten på marknaden som mest prioriterade. Här diskuterades ränteavdrag och skatteneutralitet mellan upplåtelseformer. Där kom ministern med ett nekande svar.
- Där hade det varit lättare om vi gjort en uppgörelse med Alliansen. Regeringen kommer inte att gå fram ensam i räntefrågan.

PG Persson på Platzer anser att fler detaljplaner är prioriterade. En av de synpunkter som deltagarna la fram var att låta exploatörerna göra mer i detaljplaneprocessen.
- Privat initiativrätt är ett intressant förslag. Intressant är också att fundera på fler samarbeten mellan det offentliga och privata. Jag kommer att tillsätta folk som tar fram exempel på sådana samarbeten.

Ett exempel fick han redan samma dag: Byggnadsnämndens ordförande Ulf Kamne (Mp) lovade att berätta om arbetssättet i jubileumssatsningen Bostad2021 för ministern efter mötet.