There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Handelskammaren kommenterar regeringens bostadspolitik | Västsvenska Handelskammaren

Handelskammaren kommenterar regeringens bostadspolitik

Det är med stor besvikelse vi i näringslivet tvingas konstatera att politikerna inte lyckas forma en blocköverskridande överenskommelse kring bostadsbristen i Sverige. Bostadsbyggande är av sin natur långsiktigt och kräver därför också långsiktiga spelregler. Båda sidor säger sig förstå faktumet men lyckas ändå inte komma överens.

Glädjande är ändå att Alliansen både säger att de kommer att stödja regeringens förslag, som förvisso inte är tillräckliga – men i rätt riktning – samt att de själva kommer lägga fram ytterligare förslag på reformer under hösten. Vi kan även konstatera att det är stora skillnader mellan Alliansen och Vänsterpartiet när det gäller synen på hur man ska lösa bostadsbristen. Också mellan Aliiansen och regeringen är det skillnad i frågan om byggsubventioner, subventioner som fastighets- och byggbranschen menar är en felsatsning.

Samtidigt kan vi konstatera att Alliansen inte gjorde tillräckligt under sina åtta år vid makten, särskilt under första mandatperioden då de snarare genom sina åtgärder ökade bostadsbristen.