Koll på läget

Hur ser företagen i Göteborgsregionen på sin lokalisering?

Efter en lång period med relativt små förändringar istadsmiljön har Göteborg påbörjat en resa för att bättre kunna möta morgondagens behov. Stora ytor som tidigare varit outnyttjade ska nu exploateras.

Kontakta mig vid frågor

Förord

Vi vill att Göteborg ska bli en miljonstad. En stad som lockar människor att flytta hit tack vare ett spännande utbud av karriärmöjligheter, bra boendemiljöer och ett stadsliv med hög puls. Det är helt avgörande för våra medlemmars konkurrenskraft att de lyckas hitta rätt kompetens. En stor lokal arbetsmarknad ökar chanserna för arbetsgivare att kunna anställa, precis som chanserna ökar för invånare att hitta ett intressant jobb.

Göteborg må vara rikets andra största stad men sett till storleken på arbetsmarknaden har vi blivit omkörda av Malmö-Lundregionen. Göteborgs arbetsmarknad räcker inte längre till för att försörja näringslivet med kompetent arbetskraft. Det är därför en nödvändighet att Göteborg växer till en storstadsregion, såväl genom förtätning som genom geografisk expansion.

Tillgången till attraktiva kontor är en avgörande faktor när städer växer. I dag har företagen i Göteborg spräckt lokal-kostymen. Vakansgraderna är lägre än någonsin och hyrorna når rekordnivåer, samtidigt som allt fler efterfrågar lättillgängliga lokaler med stadsliv runt hörnet. De flesta nya eller mindre företag har inte råd att hyra dyra kontorslokaler. Många vill ändå sitta i täta stadsmiljöer och ha tillgång till attraktiva mötesplatser såsom caféer. Det är därför viktigt att säkerställa tillgång till ett varierat utbud av lokaler även i centralalägen.

Med denna rapport vill vi ge politiker och planerare näringslivets perspektiv på hur Göteborg kan bli mer attraktivt för företag och deras medarbetare när staden ska växa.

LÄS HELA RAPPORTEN