Bostadsbristens pris

Göteborg är navet och Västsveriges ekonomiska motor. Men det byggs för få bostäder för att Göteborg ska kunna växa. Visst krävs det resurser för att bygga, men alternativet kostar betydligt mer. I denna rapport görs för första gången en analys av vad det låga bostadsbyggandet kostar Stor-Göteborg. Det är ett högt pris vi tvingas betala.

Förord

En av näringslivets största utmaningar är att hitta rätt kompetens. På en stor lokal arbetsmarknad är chansen större för arbetsgivare att hitta rätt kompetens, samtidigt finns bättre förutsättningar för arbetstagare att hitta jobb som matchar dennes utbildning. Dessutom är det så att ju större en arbetsmarknad är och ju mer kunskapskapital som finns, desto starkare ekonomisk tillväxt kan man förvänta sig.

Enligt de senaste prognoserna kan Stor-Göteborg få 200 nya invånare i veckan. Det är bra att Göteborg växer, gärna ännu snabbare. Men frågan är om det kommer att finnas bostäder för alla dessa potentiella nya göteborgare? Om inte, vilka konsekvenser får det i så fall för regionens utveckling?

Vi har låtit WSP Analys & Strategi studera de regionalekonomiska effekterna av ett fortsatt lågt bostadsbyggande. I rapporten konstateras att om befolkningen ska kunna växa så snabbt som prognoserna gör gällande krävs att bostadsbyggandet ökar med omkring 50 procent jämfört med den historiska trenden.

Ett fortsatt lågt byggande däremot innebär en lägre befolkningstillväxt som i sin tur får betydande regionalekonomiska effekter. Om byggandet ligger kvar på dagens nivåer kan det kosta 3,5 miljarder kronor i förlorade skatteintäkter och 200 miljarder kronor i produktionsbortfall, vilket motsvarar regionens totala produktion under ett helt år. Dessutom kan Stor- Göteborg gå miste om nära 40 000 jobb, vilket är lika många arbetstillfällen som vi har idag i regionens 10 största företag, som Volvo, SKF och Astra Zeneca för att nämna några.

Idag hör vi ofta argument där hyresrätten som boendeform lyfts fram som det mest fördelaktiga alternativet. Samtidigt visar undersökningar att 85 procent av svenskarna helst vill äga sin bostad. Långsiktigt finns det tydliga fördelar om fler får möjlighet till detta, inte minst för den sociala sammanhållningen. Men det primära är att det byggs fler bostäder som vanligt folk kan efterfråga.

Att öka bostadsbyggandet i Stor-Göteborg med 50 procent är en stor utmaning. En utmaning vi inom näringslivet måste och gärna tar. För att lyckas efterfrågar vi höjda målsättningar, fler detaljplaner, bättre samverkan och minskad detaljstyrning.

Men det är bråttom! För varje år som går med ett fortsatt lågt byggande betalar Göteborg ett allt högre pris…

Läs hela rapporten