Ingen vill ha subventioner

Många politiker har fastnat i att de ska bygga nya, moderna, tillgänglighets-anpassade lägenheter till de med minst ekonomiska resurser.

Det är väl snävt. Och byggsubventioner är inte lösningen, skriver bland andra Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren.

Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) föreslår en subvention för att byggföretagen ska bygga mer. En subvention de inte vill ha, byggbolagen vill främst ha enklare regler och mark att bygga på.

Kaplan kritiserar Alliansens regelförändringar och avregleringar. Felet ligger inte i deras åtgärder, som faktiskt lett till större utbud av bostäder, utan att de på åtta år gjorde alldeles för lite. Att bostadsbristen förvärrats under alliansstyret är ett faktum.

Att friare hyressättning leder till att fler hyresrätter byggs är självklart. Vi ser även att högre andrahandshyra leder till fler lägenheter på marknaden. Med det inte sagt att helt fri hyressättning är rätt, men det är viktigt att föra en debatt som grundar sig på vedertagna ekonomiska samband.

Har kört fast

Många politiker har fastnat i att de ska bygga nya, moderna, tillgänglighetsanpassade lägenheter till de med minst ekonomiska resurser. Det är väl snävt. Huvudspåret bör vara att de ska, precis som i princip alla andra, bo i bostäder som inte nödvändigtvis byggts i år. Med bostäder fungerar det ungefär som med bilar, när någon köper en ny blir en begagnad tillgänglig för oss andra.

Nyligen har två initiativ genomförts: Bokriskommittén ledd av Klas Eklund och Nybyggarkommissionen av Göran Persson. Båda lade fram en rad förslag för att öka byggtakten och sänka byggkostnaderna. Lär av dem, där föreslogs ingen subventioner.

Kommunerna har huvudansvaret. Det är beklagligt att Göteborg, dit många vill flytta, varit så dåliga på att erbjuda bra förutsättningar för byggande, och att man inte under någon av de senaste mandatperioderna – nått sina egna mål. Mål som dessutom är för lågt satta för att råda bot på bostadsbristen. Det vore ett misslyckande för Göteborg om staden behöver byggbonus för att bygga mer. Orsakerna för att byggprojekt drar ut på tiden är i bland också ett hån mot alla som saknar bostad eller tvingats belåna sig upp över öronen för att bostadsbristen drivit upp priserna.

Ett nationellt typgodkännande av bostäder borde vara en självklarhet.

Viktigare än balkongutsikt

Det är positivt att regeringen arbetar med en förändrad ordning för överklaganden. Låt oss nu också hoppas på en kortare kedja, begränsad sakägarkrets och en avgift för överklagande. Det leder till ökat byggande.

Våga, politiker, det finns nämligen en stor mängd människor i det här landet som saknar en relevant bostad. Det är ett problem för de drabbade och det hämmar tillväxten. Företagen hittar inte rätt kompetens och resurserna till välfärd minskar därmed. Det är mycket viktigare än balkongutsikt och hundpromenader.

Skriven av:
Johan Trouvé, Vd Västsvenska Handelskammaren
Stefan Gustavsson, Näringspolitisk chef Västsvenska Handelskammaren