Distansarbete – det nya normala?

Med pandemin har hemarbete och digitala möten blivit en vardag för många. Är trenden här för att stanna? Och hur anpassar vi vår verksamhet och får ett effektivt ledarskap? Vi pratade med HR-professor Stefan Tengblad, aktuell med en ny studie i ämnet.

Distansarbete har diskuterats sedan 80-talet, men det var först när kontoren tvingades stänga ner under pandemin som det fick sitt verkliga genomslag. Idag uppskattas en knapp tredjedel av befolkningen arbeta helt eller delvis hemifrån.

– Distansarbetet kommer att öka och bli betydligt vanligare även efter corona, särskilt på arbetsplatser där vi arbetar mer modernt med processorientering och agilitet. På arbetsplatser som är mer kontrollstyrda kanske man däremot väljer att återgå till det normala, säger han.

Stefan Tengblads senaste studie*, som genomfördes tillsammans med Lunds universitet, Europeiska institutet för vetenskaplig analys (EIVA) och Netigate, visar också att svenskarna är mer positivt inställda än väntat till hemarbete.

Flexibilitet underlättar

Två av tre uppgav att de trivdes bra att jobba hemifrån och närmare fyra av fem upplevde att de uppnådde sina affärsmål. Bäst produktivitet får man dock genom en kombination av hemarbete och kontorsarbete menar Stefan Tengblad.

– Hemarbete fungerar bäst för arbetsuppgifter som kräver fokus och koncentration, vilket kan vara svårt att uppnå i en kontorsmiljö där du lätt blir engagerad i det som sker omkring dig. En flexibel arbetsplats kan också underlätta för att få ihop livspusslet.

Även personlighetsdrag hade stor betydelse för om man trivdes med att arbeta hemifrån. Extroverta var mer positiva, än introverta.

Bland de faktorer som påverkar hur väl personerna trivdes med att arbeta hemifrån såg man inga skillnader vad gäller ålder, kön, boende eller resväg till jobbet. Däremot spelade familjen en roll, i de fall partnern trivdes med att arbeta hemma och barnen hade studiero, var den svarande mer nöjd än om förhållandena var de motsatta.

– Även personlighetsdrag hade stor betydelse för ens trivsel. Extroverta och de som är öppna för förändringar var mer positiva, än introverta, vilken du kan vara uppmärksam på som ledare. De kan behöva lite mer individuell feedback och att du som chef verkligen lyssnar, säger Stefan Tengblad.

Läs mer: Så har våra värderingar påverkats av pandemin

Tvärfunktionella team

I kontakten med handelskammarens medlemmar lyfter flera företag distansarbete men också digitala möten som erfarenheter de tar med sig från corona. Något Stefan Tengblad också är säker på att vi fortsätter med framöver, inte enbart, men som ett komplement till det fysiska mötet.

– En annan lärdom är att vi sett att det är positivt att arbeta mer tvärfunktionellt, istället för att låsa in sig i silos utifrån funktioner. Här tror jag att digitaliseringen gjort det lättare, vi behöver inte besöka varandras avdelningar utan pratar på ett mer neutralt plan.

3 tips: Så leder du bättre på distans

  1. Fortsätt ge feedback, uppmuntran och vägledning. När Stefan Tengblad och hans kollegor tittade på vad som ger arbetsglädje hos de som arbetar hemifrån fann de att det var samma saker som de som arbetar från kontoret: social gemenskap, att man är respekterad och lyssnad på, och att man får feedback från både chef och kollegor.
  2. Kommunikativt ledarskap och struktur. Distansarbete ställer högre krav på en kommunikativ ledare, då det kan vara svårt att upptäcka saker om annars lätt fångas upp av småpratet. Därav behövs en tydligare struktur med tätare avstämningar, så att alla nås av samma information.
  3. Stäm av istället för att kontrollera. Att ha medarbetarna hemma kan få dig som ledare att känna att du har minskad kontroll. Bli av med den stressen genom att göra det tydligt vad medarbetarna ska utföra för arbete och stäm av så att det blir gjort.

*Studien genomfördes i form av en enkät. 1500 personer svarade. 506 personer uppgav att de arbetade helt eller delvis hemifrån och fick fördjupande frågor.

VEM DISKUTERAR DU DINA UTMANINGAR MED?

På Handelskammaren erbjuder vi flera nätverk där du som ledare kan diskutera dina utmaningar tillsammans med andra i liknande situation och utvecklas i ditt ledarskap. Läs gärna mer om dem och våra utbildningar för dig som vd, chef eller ledare.

tjänster för dig i ledande position