Fyra tips till ett bättre styrelsearbete

Avsätter ni tillräckligt med tid till det strategiska arbetet? Skiljer ni på strategi och mål? Sophie Persson, expert på styrelsefrågor, reder ut några vanliga fällor som styrelser ofta hamnar i.

"Vi lever i en uppkopplad, ständigt omväxlande värld där det händer så mycket på alla marknader, hela tiden. Där krävs det att styrelsen hela tiden har en uppdaterad, strategisk plan," säger Sophie Persson, expert på styrelsefrågor.

Sophie Persson, expert på styrelsefrågor anser att det krävs att styrelsen hela tiden har en uppdaterad, strategisk plan.

Inom följande, fyra områden bör varje professionell styrelseledamot navigera rätt, för att styrelsens arbete skall fylla den funktion det är tänkt.

här är sophies tips

  1. Avsätt tid till det strategiska arbetet. Planera styrelseåret så att ni får tillräckligt med tid till det strategiska arbetet. Se till så att dagordningen justeras för respektive möte och schemalägg tiden ni träffas. Målet är att få till ett löpande arbete där strategin uppdateras i takt med de ändrade förutsättningarna hos företaget som styrelsen företräder.
  2. Skilj på strategi och mål. Målen är oftast svårast att sätta och förväxlas ofta med strategin. Men strategin är handlingsplanen för att nå målen. Och vet du inte vad målen är går du per definition vilse i handlingsplanen, eftersom du inte vet vart du ska.
  3. Lobba för en ledare i ordföranderollen. Konflikter ger energi i styrelserummet – så länge de handlar om sakfrågor. Maktspel, prestige eller personkonflikter hör däremot inte hemma i det värdeskapande styrelsearbetet. Det gäller att välja in en ordförande som kan hantera styrelserummets dynamik och bryta destruktiva mönster. En styrelse blir aldrig bättre än sin ordförande och i praktiken rör det sig om att lobba för en person med klassiska, gedigna ledarskapsförmågor.
  4. Skaffa dig styrelsekompetens. Att vara kompetent är en sak. Men har du den styrelsekompetens som krävs? Idag finns alla möjligheter att gå en utbildning och att vässa dina styrelsekunskaper. Det leder inte bara till att du gör ett bättre jobb. Det stärker även det företag som du företräder i din roll som styrelseledamot.

Vi arbetar för ett Västsverige i världsklass, där kompetenta styrelseledamöter stärker regionens näringsliv och framtid. Ditt jobb som styrelseledamot är en avgörande del av den visionen – därför erbjuder vi dig en utbildning som ger dig en fullgod kunskap om styrelsens ansvar och arbetssätt. 

LÄS MER OM STYRELSEUTBILDNINGEN