3 frågor om digital transformation

Vill du snabbt få koll på digital transformation? Emil Gylfe är delägare i konsultbolaget VINK och specialiserad på att hjälpa företag in i den digitala världen. Här svarar han på tre korta frågor om digital transformation.

Vad är digital transformation?

– En digital transformation är en process som drivs av företagsledningen för att utveckla organisationsmässiga och teknologiska förmågor. Det innefattar både människor och teknik, och det måste göras kontinuerligt. Digital transformation görs primärt för att förbättra företagets kundupplevelse eller för att sänka sina kostnader, med målet att behålla sin konkurrenskraft.

Varför är det viktigt 2024?

– Digital transformation är fortfarande väldigt svårt och det kommer ständigt nya teknikvågor att förhålla sig till; AI, robotisering, machine learning, virtual reality för att nämna några. Du kan inte stoppa vågorna men du kan lära dig att surfa. Värt att nämna är också att bolag som lägger mycket tid på digitalisering och gör det bra, har bättre konkurrenskraft och lönsamhet enligt studier, samt lättare att attrahera nya medarbetare.

Som chef behöver du ställa in dig på att du kommer att digitalt transformera bolaget du jobbar med för resten av din karriär. Det innebär att du ständigt måste utvärdera om ni gör rätt saker inom digitalisering.

Hur säkerställer vi en effektiv och framgångsrik transformation?

– Först och främst behöver ni skapa samsyn hos ledningen och organisationen kring vart ni ska. Målet är att digitaliseringen ska vara en naturlig del i bolagets övergripande strategi. Hela ledningen ska kunna formulera hur digitalisering spelar en central roll i bolagets strategi.

Ni behöver också leveransförmågor så som människor, en operativ modell, teknologi och data. Alla dessa delar behövs för effektiv digital transformation. Slutligen är det viktigt att människan är i centrum för förflyttningen för att ni ska få ut önskade värden och lyckas skala transformationen.

Se hela avsnittet med Emil Gylfe i vår onlineserie "15 snabba" nedan.

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

INSPIRERAS INOM DIGITALISERING

Vill du ha ny kunskap snabbt? Vår onlineserie “15 snabba” på LinkedIn ger dig inspiration och kunskap inom digitalisering - på endast 15 minuter per avsnitt. Se kommande program och anmäl dig nedan.

Se kommande avsnitt