Kursen äger rum hos Västsvenska Handelskammaren,
Österlånggatan 40, Borås
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Ledningsgruppsutbildning

Framgångsrika företag kännetecknas av en högpresterande ledningsgrupp. Välkommen till vår ledningsgruppsutbildning.

I denna ledningsgruppsutbildning går vi igenom vilka metoder och strategier som leder till ett mer lönsamt och effektivt ledningsgruppsarbete. Genom att använda den senaste forskningen och de lärdomar som skapats på området hjälper vi dig att nå resultat  

Under ledningsgruppsutbildningen får du en komplett bild av ledningsgruppens ansvar och uppdrag. Syftet är att få ledningsgruppen att bli ett samspelt team som presterar över tid snarare än att enskilda medlemmar i ledningsgruppen presterar bra individuellt inom ramen för sina ansvars- och resultatområden.

för vem

Utbildningen riktar sig till dig som leder eller deltar i ett företags ledningsgruppsarbete.

DET HÄR FÅR DU MED DIG

 • Spetskunskap inom professionellt ledningsgruppsarbete som du direkt kan omsätta i din egen ledningsgrupp.

 • Konkreta verktyg och arbetssätt baserade på internationell forskning och best practice.

 • Djup förståelse för psykologiska och sociala processer kopplat till grupprestation, gruppmotivation och grupputveckling.

 • Praktisk träning i konkret ledningsgruppsutveckling och ledningsgruppsarbete.

 • Metoder, verktyg, processer och guidelines från världsledande tillväxtföretag och internationellt ledande universitet.


Upplägg

Utbildningen pågår under fem halvdagar som börjar med gemensam lunch kl. 12.30 och avslutas kl. 18.00. 

LÄS MER OM INNEHÅLLET

Kl. 12.30-18.00

 • Five dynamics of effective teams
  Hur maximerar du en grupps prestation och hur skapar du ett effektivt ledningsgruppsarbete.
 • Sex steg för att bygga psykologisk trygghet
  De viktigaste förutsättningarna för att skapa högpresterande team.
 • Self determination teori och motivation
  Hur skapas egentligen motivation och hur får du medlemmarna i en ledningsgrupp och hela organisationen att skapa bättre resultat.

Kl. 12.30-18.00

 • Faktabaserad affärsutveckling
  Hur du skapar kraftig tillväxt genom att säkerställa vad kunder och medarbetare egentligen vill ha och hur minimerar du graden av antaganden i företaget.
 • Segmentering och differentiering
  Vad är egentligen kundvärde och hur skapas produkter och tjänster utifrån olika kundtyper, deras behov och beteenden.
 • Nudging och beteendeekonomi
  Hur kan du genom att förstå psykologiska mekanismer påverka människors beteenden och beslut.

Kl. 12.30-18.00

 • Affärsrelationer
  Hur du skapar, utvecklar och behåller fruktfulla affärsrelationer. Grunden till ett ömsesidigt förtroende och hur din ledningsgrupp blir omtyckt.
 • Varor och tjänster
  Hur du särskiljer den väsensskilda hanteringen av dessa i en värld där de allt oftare hänger ihop.
 • Förändringsledning
  Hur du hanterar sig själv och andra i förändring.
 • Kommunikation och konflikthantering
  Teorier, konkreta modeller och verktyg för hur du kommunicerar, förebygger och hanterar konflikter.
 • Självledarskap
  Konsten att skapa en kultur där förmågan att observera, utvärdera, påverka, motivera och kontrollera sig själv för att uppnå ökad prestation och engagemang.

Kl. 12.30-18.00

 • Effektiva ledningsmöten
  Sju tekniker för att maximera värdet av hur tiden utnyttjas under ett ledningsmöte.
 • Resursallokering
  Organisationsövergripande beslut och strategisk vägledning.
 • Verkställande av beslut
  Fyra principer för att ledare ska förstå mål, hur du når dem, mäta progress och hållas ansvariga.

Kl. 12.30-18.00

 • Moonshot Branding
  Hur du, genom att se varumärket som företagets ekosystem, skapar betydligt högre kundvärden.
 • Business Model Design
  Affärsmodellen som bas för faktabaserad, agil- och experimentell
  affärsutveckling.
 • Trenddriven innovation
  System för omvärldsbevakning och framtidsanalys. 
 • Brand Ideology
  Metodik för utveckling av en hållbar och kundcentrerad företagskultur.
  Värdegrund, mission, vision och löfte skapar syftet med varumärket.
 • Brand Positioning. Den mentala positionen varumärket vill plantera i hjärtat hos sina
  kunder.

Bra att veta

Bokningen är bindande men du kan överlåta platsen. Antalet kursdeltagare är begränsat.

Vi erbjuder också ett företagsanpassat upplägg för hela eller delar av din ledningsgrupp.

Har du frågor om utbildningen, vänligen kontakta vår kollega Emil Pettersson.

Kursen äger rum hos Västsvenska Handelskammaren

Var:
Österlånggatan 40, Borås

Intresseanmälan och frågor kring vår utbildningLäs mer om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.