7 avgörande egenskaper hos framtidens ledare

Framtidens ledare behöver hantera både AI och känslor. Jenny Folkesson, senior rekryteringskonsult på Hammer & Hanborg by Jurek, tipsar om vad chefer bör tänka på under 2024, och varför det är viktigt att se sig själv som version 1.0. 

Att leda i en värld som kantas av både blixtsnabb teknikutveckling och stora konflikter ställer minst sagt krav på ledarskapet.  

– Vi lever i en osäker tid, full med vad som kallas elaka problem. Vi har till exempel precis lämnat en pandemi, vi har krig i Europa och vi står inför ett akut klimathot. Allt detta och mycket mer behöver framtidens ledare kunna hantera, konstaterar Jenny Folkesson. 

Det ställer i sin tur krav på nya kompetenser. Hammer & Hanborg by Jurek har därför gjort en studie för att undersöka vad som blir viktigt i framtidens ledarskap. Bland annat har de med hjälp av AI gått igenom 3,5 miljarder webbsidor på ämnet, gjort djupintervjuer med forskare och studerat redan befintliga forskningsrapporter. Totalt har det resulterat i en lista på viktiga egenskaper hos framtidens ledare: 

1. Hög emotionell intelligens  

De problem världen möter nu är så stora att varken enskilda människor, företag eller länder kan lösa dem på egen hand. Istället krävs det samarbete. I en sådan situation har ledaren inte alla svar utan blir en facilitator, och som sådan måste hen kunna både lyssna, kommunicera och läsa av människor för att skapa tillit och trygghet. 

2. Tydlig social vision 

Tidigare har företag kunnat fokusera på vinst och korta mål men det räcker inte längre. När planeten brinner behöver företagen vara med och lösa problemen, inte minst för att den yngre generationen kräver det. De är helt enkelt inte särskilt intresserade av företag som inte har högre mål än intjäning. Det kräver att ledarna har en vision för hur företaget både ska kunna bidra till världen och finnas kvar på lång sikt. Tipset är att tänka ”stakeholder” före ”shareholder” och på så vis se företagets uppdrag i en vidare kontext. 

Seminarium i Varberg 26 jan: Framtidens ledarskap 

3. Hållbarhetsfokus 

Vad spelar det för roll om man blir världsledande om planeten inte längre går att bo på? Framtidens ledare inser den här paradoxen och respekterar både planetens och individens gränser och gör allt för att ta hand om båda. Att köra slut på sina medarbetare eller att utarma jordens resurser är inte bra ledarskap 2024. 

4. Scenarioplanering  

Framtiden kommer inte att innehålla en kris i taget, den kommer för det mesta att innehålla flera kriser på samma gång. Det innebär att ledare måste vara mer förberedda på att hantera parallella problem och för att göra det måste de tänka efter före. De behöver analysera vilka som är organisationens svaga punkter och hur de kan påverkas om något allvarligt händer. Att med hjälp av AI analysera stora mängder data för att förbereda sig för olika scenarier blir en självklarhet.  

5. Etisk innovation 

Det är fortfarande viktigt att jobba kontinuerligt med innovation. Men om företag tidigare har innoverat först och sedan börjat fundera kring hur den nya tekniken påverkar människor och miljö är det nu dags att vända på steken. Nu måste ledare börja med att fundera på vilka konsekvenser ny teknik kan få så att innovation, lagstiftning och mänsklighet går i takt. 

6. Samarbete människa och teknik 

Framtidens ledare måste satsa på AI, men inte enbart. AI är visserligen logisk och analytisk men är ingen konkurrensfördel när alla konkurrenter också har den. Det är när ledare klarar att kombinera AI:ns möjligheter med de mänskliga medarbetarnas känslor, kreativitet och värderingar som de riktigt stora konkurrensfördelarna uppenbarar sig, men för att göra det måste ledaren skapa den trygghet som krävs för att medarbetare ska våga utforska. 

Läs mer: DigiSHIFT - stöd på er digialiseringsresa

7. Ständig förändring 

Många av de ledaregenskaper som listas kräver förnyelse och utveckling. Det i sin tur kräver att både ledare och deras organisationer vågar tänka nytt, testa och göra fel ibland. Något som inte alltid är enkelt eftersom många ser förändring som något negativt eller allmänt jobbigt. Att som ledare se på sig själv och organisationen som version 1.0 som genom utveckling kan bli 2.0 gör det tydligare vad som behöver göras. 

Text: Karin Aase

VI UTVECKLAR FRAMTIDENS LEDARE

På Västsvenska Handelskamnaren har vi lång erfarenhet av att utbilda ledare i olika stadier av karriären, allt från dig som strävar mot att bli chef till dig som vill utvecklas i din vd-roll. Hos oss kan du också diskutera dina utmaningar och växa tillsammans med andra i något av våra nätverk. Välkommen att förbereda dig för framtiden tillsammans med oss.

Ledarskapsutveckling