Lyckas med företagets digitala transformation

Många företag ser den digitala utvecklingen som avgörande för deras framtida konkurrenskraft*. Men hur får vi det att hända? Vi ställde fyra frågor till Joacim Carlson, Chief Digital Officer på Västsvenska Handelskammaren.

Den har liknats vid industrialiseringen och beskrivs som en av vår tids största förändringar. Digitaliseringen, kort förklarat som integrationen av digital teknik i vardagen, påverkar oss alla och utvecklingen går fort.

Det som igår handlade om vilka digitala investeringar företag skulle göra, handlar idag om hur man bäst tar vara på det som gjorts och på den data man har, för att öka sin konkurrenskraft.

- Alla företag är mer eller mindre digitaliserade idag, men frågan många ställer sig nu är hur de kan använda sig av digitaliseringen för att bättre möta kundefterfrågan och den ökande konkurrensen? Hur de ska hänga med och satsa rätt, säger Joacim Carlson.

Sedan ett år tillbaka har handelskammaren särskilt fokus på att stötta företag i hur de kan påbörja och driva sin digitala transformationsprocess.

Digital transformation är en form av verksamhetsutveckling, vad innebär det?

- Digital transformation handlar om alla anpassningar som en organisation gör för att vara konkurrenskraftig i en digitaliserad värld. Hur påverkar digitaliseringen vårt sätt att interagera med våra kunder eller att ta betalt? Hur kan vi samla och använda data för att utveckla våra produkter och tjänster så att de möter våra kunders behov, sparar kostnader eller bidrar till att effektivisera verksamheten?

Det här är inte så mycket en fråga om teknik, utan handlar om att anpassa sin verksamhet till den nya ekonomin vilket kan innebära bland annat förändrade affärsmodeller, strategier, organisationsstruktur men också ett nytt sätt att tänka på sin affär.

Läs mer: Hultafors möte framtiden med digital strategi

Måste alla företag genomgå en digital transformation, eller hur vet jag om det berör mitt företag?

- Alla företag påverkas i någon omfattning av den digitala utvecklingen. Vi ser också att kunder, leverantörer och myndigheter kommer att ställa helt andra krav nu och framåt, till exempel när det gäller tillgänglighet, betalningsmodeller och transparens kring miljöpåverkan – där data gör det möjligt att spåra klimatavtrycken för din produkt eller tjänst. Att komma i gång med detta arbete är viktigt så att man har manöverutrymme då spelplanen snabbt kan förändras.

Vad är viktigast att tänka på i digital transformering av en verksamhet?

- En avgörande faktor för att lyckas är att transformationen styrs från toppen, vilket innebär att du som vd behöver ha en god insikt i vad det innebär och kan initiera och driva diskussionen i din ledningsgrupp och styrelse. Detta då transformationen många gånger påverkar både organisation, affärsmodell och intäktsmodeller.

Nyhet! Introduktionskurs i digital transformation

Hur börjar man?

- Steg ett är att lyfta frågan på ledningsnivå, då ni behöver en gemensam bild av vad förändringen ska åstadkomma. Att arbeta kund- och datadrivet, det vill säga att utgå från dina kunders behov och basera dina beslut på data i första hand, är andra viktiga delar. Sedan kan man ju inte göra allt på en gång, utan rådet är att börja att testa med ett mindre projekt som sedan kan utvärderas och användas som exempel för det fortsatta arbetet.

KOM I GÅNG MED ER DIGITALISERINGSRESA

Digitaliseringen kan vara lika utmanande som nödvändig för näringslivets tillväxt. Därför har vi på Handelskammaren ett stort fokus på att stötta dig som företagare i flera olika delar av vår verksamhet. På vår sida om Digital transformation kan du läsa mer om de utbildningar, seminarier och nätverk vi erbjuder, samt få tips på hur ni kommer igång.

Läs mer om digital transformation


*I vår undersökning Ledarkollen från 2021 svarade 87 procent av de svarande att den digitala utvecklingen kommer att påverka företagets konkurrenskraft och/eller hjälpa dem att ta nya marknadsandelar på 1-3 år.