Kairos Future: spaningar 2023

”Företag måste lära sig att tänka på framtiden i plural.” Mats Lindgren, vd och grundare av analysföretaget Kairos Future, förklarar varför små som stora företag behöver se över åtminstone tre olika scenarion inför 2023.

Det är krig i Ukraina, vi lever i en galopperande klimatkatastrof och som grädde på moset vet vi inte om vi kommer att kunna betala elräkningen nästa månad.

– 2023 är ett enda stort krigstillstånd, från högsta geopolitiska nivå ända in i privatekonomin. Men livet rullar ändå på, och i extraordinära tider börjar vi ompröva saker och ting.

Även små och medelstora företag måste bry sig om geopolitik.

För att försöka se hur den här ganska snabba omprövningen och omställningen kommer att se ut under 2023 har Kairos Future gjort rapporten ”What’s on 2023”.

– En tydlig trend i hela samhällsekonomin som vi har sett är att vi har svängt 180 grader. Idag är det definitivt bättre med en fågel i handen än tio i skogen, något som ställer nya krav på företags strategier.

Långa perspektiv

Samtidigt ser Mats Lindgren en tydlig trend mot mer sans, balans och eftertanke i hela samhället.

– Vi har levt i upprördhetens och de lättkränkta känslornas tidevarv i tio år, något som har lett till polarisering. Men nu verkar det svänga, det syntes inte minst i mellanårsvalet i USA. Väljarna går mot mitten, vill se nyktert på saker och ting och inte låta känslorna ta överhanden.

Och på lång sikt menar Mats Lindgren att de långa perspektiven och de existentiella frågorna blir mer brännande.

– Vi står mitt i så många olika typer av geopolitisk osäkerhet att vi måste börja fundera på hur världen kommer att se ut framöver. Det är inte nytt, i tider av snabb politisk och teknologisk omvälvning har mer principiella diskussioner alltid dykt upp, för vi blir tvungna att försöka förstå de långa linjerna för att veta hur vi ska agera.

Läs mer: På spaning efter framtidens handel

Beredskap för fler scenarier

Vad betyder då allt detta för de västsvenska företagen?

– Att även små och medelstora företag måste bry sig om geopolitik. Krig, klimatförändringar och inflation påverkar leveranskedjorna, och alla företag måste nu fundera på vad det innebär för dem.

Dessutom påpekar Mats Lindgren att det inte bara är ett enda möjligt scenario man måste förhålla sig till.

– Vi måste lära oss att tänka på framtiden i plural, vilka olika alternativa vägar som världen kan tänkas ta. Det är så många olika parametrar som samverkar, och då måste man ha beredskap för flera olika möjliga scenarier.

3 VÄGVAL FÖR FÖRETAG


Kairos Future har i What’s on listat tio vägval som företag bör fundera igenom inför 2023. För Västsvenska Handelskammaren har Mats Lindgren valt ut de tre han menar är allra viktigast för våra medlemmar:

  1. Svart eller Grönt. De senaste drygt hundra åren har drivits av kol, olja och gas. Nu har den gröna omställningen stött på patrull med Putins gaskrig. Men hur mycket, och för hur länge? Och har vi råd att inte ställa om? Rusar omställningen kanske på ändå, medan vi är upptagna med annat? Har man inte funderat på det här tidigare är det dags att göra något nu, oavsett storlek på bolaget.

  2. Arbete eller Lek. Med fabrikssamhället fjättrades arbetaren vid maskinen. Men kontorsarbetare kunde fortfarande känna sig rätt fria. Ända till pandemin slog till. Då började många tveka kring friheten. Så hur ska vi göra – ge allt och sälja vår själ eller lägga oss platt? Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Vill vi alla egentligen, i hemlighet, bli själsligt fria jobbonärer? Svaret är inte självklart, men frågan måste adresseras, särskilt om företaget har eller vill ha många unga medarbetare.

  3. Jag eller Den. Maskinerna har befriat oss från mycket av det tunga arbetet. Nu är de i snabb takt på väg att ta över vårt tänkande och skapande också. Hur ska vi se på den accelererande utvecklingen? Vad kan den lösa – och är den också ett hot? Har ni inte börjat fundera på hur ni ska hänga med i konkurrensen genom att applicera automatiserade processer och ta in nya verktyg behöver ni göra det nu.

Text: Karin Aase

ENSAM ÄR INTE STARK

Vill du prata förändringsarbete, strategi eller ledarskap med andra ledare? På Västsvenska Handelskammaren erbjuder vi nätverk både för dig som är vd, senior ledare eller ny i karriären. Kontakta oss så matchar vi dig med en grupp efter dina behov.

Hitta ditt nätverk