Så motiverar du ditt team i tuffa tider

Motiverade team kan gynna såväl lönsamhet som arbetsklimat. Men i osäkra tider kan det kännas svårare än vanligt. Lär dig hur du skapar ett engagerat team även när det är tufft.

– I oroliga tider tenderar ledningen att bli mer strömlinjeformad. Kompetensutvecklingen sätts på paus och kanske arrangerar man en tävling för att vässa konkurrensen. Dessvärre är det att gå i helt motsatt riktning om man vill skapa en motiverad organisation, säger Jeanette Alfredsson, ledarskapsutvecklare på Hast Utveckling.

I sin roll hjälper hon dagligen chefer och ledare att utveckla effektivitet och trygghet på arbetsplatsen. Ett vanligt hinder för det är den stress, vilket också riskerar att öka i tider av förändring och oro.

– Stress är egentligen något som är positivt då den kan få oss att agera för en förändring, men när vi känner stress inför situationer vi inte kan påverka, blir den långvarig och dålig för oss. Stress påverkar vår tankeförmåga, vi blir sämre på att ta beslut och går lättare i kognitiva fallgropar.

Ledarskapsfrukost Skövde 4 juni Att leda i motvind

Kognitiva fallgropar

En vanligt kognitiv fallgrop är negativitetsbias, vilket innebär att det är lättare för hjärnan att komma ihåg sådant som är negativt, framför det som är positivt. Auktoritets- och bekräftelsebias är andra exempel, som handlar om vår tilltro till auktoriteter och att vi ofta söker information som bekräftar det vi bestämt oss för är sant.

– Som ledare behöver du vara medveten om det här, och särskilt vaksam på hur du pratar så att du inte driver stress i onödan. Ibland kan vi till exempel använda oss av negativa känslor för att skapa en aktion, så som att förmedla att vi måste jobba helg för att inte tappa kunder. Men arbetar vi på och ändå förlorar kunder så driver det en stress som snarare gör oss omotiverade.

Samtidigt är Jeanette Alfredsson noga med att påpeka att det inte handlar om att lägga locket på.

– Står vi inför en förändring som påverkar företaget så behöver vi självklart prata om det, men det handlar om hur vi gör det.

Vad är lösningen?

För att skapa en sund motståndskraft och fortsatt utveckling av vårt team lyfter Jeanette Alfredsson vikten av att underbygga en positiv självkänsla och trygghet i gruppen och att fokusera på det vi kan kontrollera.

– Det handlar om att skapa en positiv världsbild, att fokusera på möjligheterna och det vi kan åstadkomma tillsammans. För att kunna göra det behöver vi arbeta med våra relationer. Genom att skapa trygghet och samhörighet i gruppen ökar vi också känslan av meningsfullhet.

En trygg grupp ökar ett flexibelt tänkande, individerna vågar ge uttryck för sina tankar och komma med nya idéer.

– I tider av osäkerhet och tvetydighet är det också viktigt att vi kan organisera oss. Även om vi inte vet hur det blir behöver vi kunna hålla oss till en struktur och plan, samtidigt som vi ger utrymme för ett proaktivt experimenterande, avslutar Jeanette Alfredsson.

3 faktorer som driver motivation


  1. Autonomi. Att i någon mån kunna välja och påverka sin situation. Det kan handla om ganska små val, så som att ibland kunna välja varifrån man vill jobba.
  2. Samhörighet. Att få tillhöra en grupp som den man är, och få möjlighet att bidra. Lägg märke till att det finns en skillnad i att tillhöra en grupp och att passa in i en grupp, där du är välkommen när du anpassar dig till gruppen.
  3. Kompetens. Att få bidra till organisationen med sina naturliga styrkor, och samtidigt få möjlighet att utveckla sin kompetens.

VILL DU UTVECKLA DITT LEDARSKAP?

På Västsvenska Handelskamnaren har vi lång erfarnhet av att utveckla chefer och ledare i olika stadier av karriären, men erbjuder också nätverk för dig som Young Proffessional. Diskutera dina utmaningar och väx tillsammans med andra i något av våra nätverk, eller stärk ditt ledarkskap genom en utbildning.

Till ledarskapsutveckling