Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren,
Parkgatan 49, Göteborg
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Kurs om hållbarhetsredovisning enligt CSRD

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är det nya EU-direktivet som skärper kraven på hållbarhetsrapportering. Direktivet innebär också nya obligatoriska standarder för hållbarhetsredovisning, ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Det nya direktivet innebär att kraven på företags hållbarhetsredovisning förändras och ökar i omfattning. Företag måste lämna mer omfattande information i sin redovisning. Konsekvensen är att transparensen mellan företag blir bättre för olika intressenter.

Det leder till konkurrensfördelar för företag i framkant. CSRD och ESRS kommer att rita om kartan för många företag när det handlar om hållbarhetsområdets koppling till kärnverksamheten, likställdheten med ekonomisk rapportering och tydligare ansvarsfrågor.

Med CSRD handlar hållbarhetsredovisning inte bara om hur verksamheten påverkar människa och miljö utan också hur hållbarhetsfrågorna påverkar företaget finansiellt.

Områden som diskuteras under dagen:

  • Nya kravställningar och förändringar. Hur de skiljer sig mot tidigare rapporteringskrav
  • Tidslinje för redovisningskrav. Vad behöver ni förbereda och prioritera?
  • Konkurrensfördelar med att integrera hållbarhetsfrågorna i kärnverksamheten.
  • Krav på dubbel väsentlighetsbedömning. Vad innebär det?
  • Hur kommer leverantörer till företag med redovisningskrav att påverkas?

SYFTE MED KURSEN

En halvdags introduktionskurs som ska ge kunskap och förståelse för CSRD och ESRS, samt övergripande förståelse för dubbel väsentlighetsbedömning. Efter genomförd utbildning har deltagaren fått en överblick av kraven och hur företaget bör lägga upp arbetet för att uppfylla kraven. De har fått  en förståelse för hur lagkravet kan påverka bolaget affärsstrategiskt.

KURSEN RIKTAR SIG TILL

Företagsledning i stora organisationer samt mindre och medelstora börsnoterade bolag, samt dig som ägs av eller är leverantörer till dessa bolag. Dig som är: VD, Ägare, Hållbarhetsansvarig, Miljö- och kvalitetschef, Ekonomichef eller Styrelseledamöter.

FÖRELÄSARE

2050 Consulting 

BRA ATT VETA

Bokningen är bindande, men platsen kan överlåtas. Begränsat antal kursdeltagare.

Som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av vår sökfunktion.

FRÅGOR OM UTBILDNINGEN?

Vänligen kontakta kursansvarig Carolina Kämpe Nilsson.

Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats


DeltagandeLäs mer om om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.