Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren,
Parkgatan 49, Göteborg
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Kurs om Dubbel väsentlighetsbedömning enligt CSRD

Säkerställ att ni fokuserar, prioriterar och kommunicerar rätt från början. Kursen är till för såväl företag som berörs direkt som indirekt av direktivet.

Det nya direktivet, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), innebär att kraven på företags hållbarhetsredovisning förändras och ökar i omfattning. Utöver att lagkravet påverkar hållbarhetsrapporteringen, har det även ett högt affärsstrategiskt värde då den dubbla väsentlighetsbedömningen styr vilka hållbarhetsområden som företaget ska fokusera på för att minska sin negativa påverkan och öka sin positiva.

Företag som rapporterar enligt EU:s nya hållbarhetsdirektiv CSRD har krav på sig att göra en dubbel väsentlighetsbedömning. Väsentlighetsbedömningen avgör vilka upplysningar i ESRS (Corporate Sustainability Reporting Directive) som måste rapporteras och vilka områden företaget bör prioritera i sitt strategiska hållbarhetsarbete kopplat till affärsnytta.

I CSRD har lagstiftarna angivit en metodik för hur den dubbla väsentlighetsbedömningen ska genomföras. Bedömningen innebär att företag/koncerner analyserar företagets påverkan på hållbarhet, samt den finansiella påverkan på företaget till följd av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Områden som diskuteras under dagen:

 • Krav på dubbel väsentlighetsbedömning enligt CSRD.
  • Hur gör man en dubbel väsentlighetsbedömning i praktiken
  • Bedömning av konsekventiell och finansiell väsentlighet.
 • Hur man tar vidare arbetet efter väsentlighetsbedömningen
  • Hur de väsentliga områdena kan användas som en grund för företagets strategiarbete
  • Hur resultatet av bedömningen kan användas för att formulera hållbarhetsmål, KPIer och konkreta åtgärder för verksamheten
  • Hur bedömningen kan användas för att uppnå en mer transparent kommunikation

SYFTE MED KURSEN

Lär dig hur en dubbel väsentlighetsbedömning enligt CSRD fungerar, och hur resultatet kan användas strategiskt på ditt företag. Efter genomförd utbildning har deltagaren fått en överblick av hur en dubbel väsentlighetsbedömning genomförs utefter kraven i CSRD samt en förståelse för hur lagkravet kan påverka bolaget affärsstrategiskt.

KURSEN RIKTAR SIG TILL

Stora organisationer samt mindre och medelstora börsnoterade bolag och leverantörer till dessa bolag.

Till dig som är: VD, Ägare, Styrelseledamot, Företagsrådgivare, Revisor, Ekonomichef eller på något sätt ansvarig eller engagerade i företagets hållbarhetsarbete.

FÖRELÄSARE

2050 Consulting 

BRA ATT VETA

Bokningen är bindande, men platsen kan överlåtas. Begränsat antal kursdeltagare.

Som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av vår sökfunktion.

FRÅGOR OM UTBILDNINGEN?

Vänligen kontakta kursansvarig Carolina Kämpe Nilsson.

Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats


DeltagandeLäs mer om om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.