Ekonomisk mjuklandning med geopolitiska orosmoln

Landets största tillväxt och grön innovation som lockar kompetens. Västsverige visar flera indikationer på en väg ut ur lågkonjunkturen. Samtidigt riskerar årets geopolitik få konsekvenser för Sverige.

Det tuffa ekonomiska läget har präglat det senaste året. Stigande inflation, höga räntor och ett instabilt omvärldsläge har lett till en mer stram ekonomi. Men samtidigt visar siffror att Sverige i allmänhet och Västsverige i synnerhet kan vara på väg ut ur lågkonjunkturen.

– Det har varit kännbara år för hushållen och för vissa branscher. Framför allt bygg. Men just nu växer vår region mest i landet. Så gällande framtiden för Västsverige är jag väldigt positiv, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

Bland annat är Västsverige centrum för nya stora miljardprojekt med kommersiella byggnader och nya stadsdelar. Tillväxten i Göteborgsregionen trumfar Stockholm och den starka traditionen med grön innovation gör regionens breda kompetens unik. Som exempel på ljusare tider ger han rymdföretaget GKN som anställer 1000 personer i Trollhättan, batteriföretaget Novo som söker 3000 medarbetare till fabriken i Göteborg och Preem som satsar 10 miljarder kronor till sin anläggning i Lysekil.

Läs mer: Västsvenska företag ger ekonomin en mjuklandning

Bättre än väntat

Och medan Västsverige vädrar tillväxts-luft, spås även goda prognoser för landet i stort.

Alexandra Stråberg är chefsekonom och chef för det ekonomiska sekretariatet på Länsförsäkringar. Hon menar att även om Sverige har gått igenom en tuff period med hög inflation, skenande räntor, krig i vår närhet och stor skuldsättning, har det gått bättre än många befarat.

– Det var många som målade upp ett scenario med mörka skyar och många prognosmakare som trodde på en kraftig lågkonjunktur. Men det som hände var att det blev lite molnigt. Det blev en lägre ekonomisk tillväxt och en arbetslöshet som kommer att öka något under året. Men det kunde verkligen ha varit värre.

Framför allt har Sverige haft hjälp av en urstark arbetsmarknad fram till i höstas där hushållen genom ett ofrivilligt sparande från pandemin haft starka ekonomiska tillgångar. Dessutom uteblev en förväntad stor chock eller kris.

Geopolitiken kan påverka

När Alexandra Stråberg ser på den globala ekonomin ser hon ett USA som gjort en remarkabel återhämtning, Kina som fortsätter att växa om än i lägre takt, samt ett EU som stagnerat ekonomiskt men har en inflation på väg åt rätt håll. Allt kombinerat gör att hon trots allt ser framåt med tillförsikt men med geopolitiska orosmoln i åtanke.

– Beroende på hur det amerikanska valet går kan exporten drabbas av tullar och urholkade internationella avtal och det kan ha stor betydelse för ett handelsberoende land som Sverige.

Internationella utmaningar till trots. Alexandra Stråberg menar att Sverige står väl rustat.

– Sverige har väldigt bra förutsättningar att klara kriser oavsett vilken kris vi än möter. Vi har ett stabilt finansiellt ramverk, starka offentliga finanser, fungerande rättsväsende och ett socialt försäkringssystem. Inflationen är på väg ner och Riksbanken har aviserat om räntesänkningar. Vi pratar nu om en ekonomisk mjuklandning, alltså att vi lyckats få ned inflationen genom högre räntor utan att skada ekonomin för mycket.

Tre faktorer som kan påverka vår ekonomi


Alexandra Stråberg listar tre faktorer som kan påverka vår ekonomi:

Supervalåret: Under 2024 kommer rekordmånga människor gå till val. Bland annat i Indien, USA, Brasilien och Storbritannien. Vi har ett EU-val som kanske är viktigare än någonsin då EU kommer att ha en än viktigare roll framåt. Beroende på utgången kan resultaten få stora konsekvenser för världsekonomin och geopolitiskt.

Desinformation: Har du kapacitet att styra information eller styra vad någon annan har sagt har du förmågan att påverka människor i din riktning. Och när det samtidigt sker under ett supervalår har du ett maktvapen som kan påverka hela världspolitiken.

USA-valet: Trump eller Biden. USA är en sådan väsentlig del i världspolitiken och världsekonomin att beroende på vilken väg de väljer kommer det ha en väldigt stor effekt på både Sverige och även globalt.

BEHÖVER DU HJÄLP I HANDELSFRÅGOR?

Sverige är ett litet land och mycket beroende av sin omvärld. På Västsvenska Handelskammaren erbjuder vi allt från internationell rådgivning och handelsdokument till utbildningar och kurser inom export och import. Det ska vara enkelt att göra affärer internationellt. 

Till internationell handel