Kursen äger rum på,
Varnhemsgatan 16A , Skövde
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

vd-utbildning

Vd-utbildningen riktar sig till dig som just tackat ja till ett vd-jobb eller är erfaren i vd-rollen och vill få ett kvitto på din kompetens.

Vår vd-utbildning är en av våra mest uppskattade utbildningar. Under ledning av erfarna föreläsare får du verktygen som krävs för att utveckla företaget i samspel med styrelse, ledningsgrupp och företagets intressenter.

Syftet med utbildningen är att ge dig den kompletta bilden av vd-rollen. Du lär dig vad som krävs för att tackla vd-utmaningar som kan uppstå – samtidigt som du lär dig att hantera den dagliga driften och utvecklingen av företagets lönsamhet och organisation.

4,6 av 5 i betyg

Kunskap är en nyckel till framgång och vi erbjuder därmed ett brett kursutbud för dig i ledande position. Nedan finner du några recensioner från tidigare deltagare.

Utbildningen riktar sig till

Du som just tackat ja till ett vd-jobb eller är erfaren i vd-rollen och vill få ett kvitto på din kompetens. Vd-utbildningen uppskattas även av ägare och styrelseledamöter som vill fördjupa sig i vd-rollen och göra ett bättre jobb.

Upplägg

Utbildningen pågår under sex halvdagar. Varje utbildningsdag börjar med en gemensam lunch kl. 12.45 och avslutas 18.00.

Läs mer om innehållet

Kl 12.45-18.00

Vd:s arena

Monika Vulin och Cecilia Hesslén, Advokatfirman dNovo Göteborg 

 • Vd och hens uppgifter i relation till ägare, styrelse och ledningsgrupp
 • Aktiebolagslagen, löpande förvaltning och vd:s fyra plikter
 • Daglig drift som vd
driva strategiarbete

Katarina Frotjold och Lars Idmyr, Govinn AB

 • Att utforma en strategi
 • Värderingar, kultur, varumärke och vision
 • Att gå från strategi till handling – förändring på riktigt
  Verktyg och modeller

Kl 12.45-18.00

Arbetsrätt

Henric Diefke, arbetsrättsadvokat och partner, Mannheimer Swartling / Charlotte Demegård, Mannheimer Swartling

 • Anställning av personal
 • Förhållandet till arbetstagarna
 • Förhållandet till fackliga organisationer
 • Anställningens upphörande

Kl 12.45 - 18.00

Ansvar och delegering

Monika Vulin och Cecilia Hesslén, Advokatfirman dNovo Göteborg

 • Vd:s ansvar enligt Aktiebolagslagen
 • Borgenärsskydd, ansvarsförsäkring och andra ansvarsregler
 • Delegering – förutsättningar och genomförande
Strategisk affärsjuridik

Roger Wier, Partner och advokat, Advokatfirman Morris

 • Att använda affärsjuridiken för att nå företagets mål
 • Identifiera och hantera företagets legala risker och möjligheter
 • Aktiv avtalshantering och förstå avtalets innebörd
 • Do's & dont’s och checklista för avtal

Kl 12.45-18.00

Skatter, avgifter och revision

Karin Eriksson, Grant Thornton

 • Vd:s ansvar för skatter och avgifter
 • Vd:s roll och ansvar vid redovisning - lagstiftning och vd-instruktion
 • Konkurs och obestånd
 • Vad händer vid en skatterevision?
Ledningsgrupp och strategiskt ledarskap

Maria Tornberg, Viktor Strateg AB / Catharina Sjögren, Tidwell AB

 • Ledningsgruppens syfte
 • Effektivt ledningsgruppsarbete och ledningsgruppsmöten
 • Ledarskap och kommunikation

Kl 12.45-18.00

Ekonomistyrning OCH NYCKELTAL

Annette Ögren, verksamhetskonsult och partner, Anacka AB

 • Arbeta med balans- och resultaträkning
 • Nyckeltal, budget och prognos
 • Samspelet med ekonomichef och styrelse
 • Arbeta med nyckeltal

12.45 - 18.00

NYA AFFÄRSMODELLER MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET OCH DIGITALISERING

Josefina Sallén och Susanna Winzenburg, RISE Research Institutes of Sweden

 • Inflygning – varför är cirkulär ekonomi viktigt för företag
 • Vad är en cirkulär affärsmodell – hur hittar man sitt företags cirkulära affärspotential
 • Digitalisering som affärsmöjlighet
 • Öka företagets konkurrenskraft genom medvetna val och ett cirkulärt tankesätt
 • Beredskap för transformation – utmaningar och möjligheter

Examination

Monika Vulin och Cecilia Hesslén, Advokatfirman dNovo Göteborg

 • Genomgång av utbildningen
 • Examinationsuppgift i grupp
 • Redovisning och diskussion
Bra att veta

I slutet av utbildningen får du genomföra en examination. När du blivit godkänd får du ett intyg som visar att du är väl rustad för vd-jobbet.

Bokningen är bindande men du kan överlåta platsen. Antalet kursdeltagare är begränsat.

Som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av vår sökfunktion.

FRÅGOR OM utbildningen?

Kontakta vår kollega och utbildningsansvarig Alexander Fornsjö.

Kursen äger rum på

Var:
Varnhemsgatan 16A , Skövde

Ja, jag vill boka min plats
Läs mer om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.