Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren,
Parkgatan 49, Göteborg
Ladda ner kalenderhändelse

Kurs om Cirkulära affärsmöjligheter

Skiftet till den cirkulära ekonomin skapar nya affärsmöjligheter och kundrelationer, samtidigt som man kan minska resursåtgång och stärka sin konkurrenskraft. Kursen är till för företag som är nyfikna på nya sätt att både tjäna och spara pengar, eller för dig som redan är igång men vill göra ännu mer inom området.

Det finns många affärsmässiga fördelar att ta sig an eller inspireras av nya affärsmodeller som möjliggör en cirkulär ekonomi. I och med ökade hållbarhetskrav från EU och kunder blir cirkulära affärsmöjligheter ett attraktivt sätt att kombinera affärsnytta och miljönytta. Dessutom ökar ofta kundlojaliteten och motståndskraft mot yttre påverkan.

Inspireras av ramverket kring cirkulär ekonomi för att hitta nya, innovativa sätt att tjäna pengar, bredda din affär och kundbas. Utforska en mängd affärsmässiga fördelar och inspireras av innovativa cirkulära lösningar och affärsmodeller som främjar en cirkulär ekonomi. Det kan till exempel handla om att ta tillbaka sina gamla produkter och sälja dem igen, hyra ut produkter eller skapa digitala tjänster (delningsplattform, spårbarhet mm) eller andra ekosystem och affärstjänster för cirkulär ekonomi (såsom försäkring, finansiering, logistik, reparation, underhåll mm) för att möjliggöra för andra företag att erbjuda cirkulära lösningar.

Deltagare får en djupare förståelse för cirkulär ekonomi och dess affärsmässiga potential, cirkulära affärsmodeller, lära dig identifiera och utnyttja din företags cirkulära möjligheter, viktiga möjliggörare för att driva omställningen i hela företaget och på marknaden. Utforska viktiga verktyg och metoder för att implementera cirkulära affärslösningar.

Områden som diskuteras under dagen:

 • Vad är affärsmöjligheterna i den cirkulära ekonomin?
  • Varför är cirkulär ekonomi en högst aktuell fråga och affärsmöjlighet?
  • Vad innebär cirkulära affärsmöjligheter och affärsmodeller och vilket värde och nyttor kan de skapa?
  • Vilka är viktiga möjliggörare?
 • Hur kan mitt företag bli mer cirkulärt och utforska nya cirkulära affärsmöjligheter?
  • Vad innebär cirkulär ekonomi för mitt företag och affär?
  • Inspirerande exempel från hur andra företag jobbar cirkulärt
  • Hur kan vi arbeta med cirkulära affärer i praktiken?
  • Hur kommer jag igång, testar och skalar?

SYFTE MED KURSEN

Lär dig vad cirkulär ekonomi erbjuder för nya affärsmöjligheter och hur du kommer igång i praktiken. Efter genomförd utbildning har deltagaren fått metoder, verktyg och exempel av cirkulär affärsutveckling samt förståelse för och inspiration av hur andra företag arbetar.

KURSEN RIKTAR SIG TILL

Stora organisationer samt mindre och medelstora bolag och leverantörer till dessa bolag.

Kursen är idealisk för dig som arbetar med utveckling av bolaget eller dess kunderbjudande, tex hållbarhet, innovation-, affärs-, produkt- eller tjänsteutveckling. VD eller ägare på ett mindre bolag. Eller är nyfiken på cirkulär ekonomi generellt.

FÖRELÄSARE

Xvii Sustainability

BRA ATT VETA

Bokningen är bindande, men platsen kan överlåtas. Begränsat antal kursdeltagare.

Som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av vår sökfunktion.

FRÅGOR OM UTBILDNINGEN?

Vänligen kontakta kursansvarig Carolina Kämpe Nilsson.

Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg