Lyckas med ledarskapet 2022

Pandemi, utvecklingsbehov och en osäker värld. Hur navigerar vi bäst som ledare 2022? Jonas Fasth, forskare vid handelshögskolan i Göteborg, listar tre viktiga ledarskapstips att ha med sig under året.

Jonas Fasth är mangamentkonsulten som blev så intresserad av tillväxt och ledarskap att han började forska om det. Idag, 10 år senare, är han kvar på handelshögskolan i Göteborg, men driver också konsultverksamhet för att stötta små- och medelstora företag i deras förändringsarbete.

En av de vanligaste utmaningarna han stöter på i ledarrollen är att inte våga släppa kontrollen.

- Vanliga missuppfattningar, särskilt när man är ny, är att man tror att man måste kunna allt och att man vill visa upp sina egna prestationer. Men det moderna ledarskapet handlar om att hitta rätt medarbetare och ge dem rätt förutsättningar att prestera, säger Jonas Fasth.

Forskaren Jonas Fasth möter du också under Handelskammarens ledarskapsutbildning, där han föreläser om förändringsledning.

Här listar han tre viktiga insikter för året:

1. Skapa tillhörighet på distans

Även om restriktionerna lättar den 9:e februari kommer pandemin att påverka oss ett tag till. Återgången till arbetsplatserna bör ske succesivt, uppger myndigheterna, och distansarbete kan även därefter komma att bli ett vanligare inslag på våra arbetsplatser.

- Till skillnad från tidigare gick vi den senaste gången tillbaka till en situation som vi kände igen, och blev därför mindre noga med att sätta upp ramverken. I början av pandemin hade många företag täta avstämningar eftersom informationsbehovet var så stort, men det har tappats bort på vägen. Samtidigt finns behovet av det sociala utbytet kvar, säger Jonas Fasth.

Som ledare bör du fundera över hur du kan skapa tillhörighet för dina medarbetare, och få dem att känna sig delaktiga både i ert team och företag. Tät och tydlig kommunikation, kan vara viktiga delar, liksom feedback och möjlighet till informella möten.

Läs mer: 3 tips för att leda bättre på distans.

2. Agera i osäkerhet

Vår nya verklighet är lite mer osäker och komplicerad än vi känner den, och det är inte alltid lätt att veta hur vi ska agera eller vilken väg vi ska gå.

- Ett sätt att agera på som visat sig vara framgångsrikt i kris, och även kan appliceras på osäkra tider är kylskåpsprincipen. I många strategiska arbeten utgår vi från målet och skaffar medel efter det. Med kylskåpsprincipen utgår vi ifrån vad vi har och ser vad vi kan göra utifrån det. Men allierar oss också med andra, och ser vad vi kan uppnå tillsammans, förklarar Jonas Fasth.

Han drar en parallell till en studie han genomfört om hur små- till medelstora företag hanterade den första perioden av pandemin, då 1000 företagsledare intervjuades.

- Den visade att de som hanterade den första perioden bäst var de som öppna mot externa aktörer och pratade med sina kunder, leverantörer och konkurrenter, samtidigt som de involverade sina medarbetare internt.

Läs mer: Ledarskapsutbildning för chefer

3. Ta tid för reflektion

En ledarskapsfråga som alltid är aktuell är hur vi genomför förändringsarbete i organisationen.

- För att få igenom en förändring, behöver man som ledare arbeta med att skapa en lärande organisation. Det är ett energikrävande arbete för både dig och dina medarbetare. Ta dig själv tid, och säkerställa att ni alla får utrymme för reflektion. I en tid där förändringsbehovet ökar, och allt går snabbare runt om oss, är det viktigt att vi stannar upp och ser vilken riktning vi vill springa.

VILL DU UTVECKLAS SOM LEDARE?

Det är genom ny kunskap och i möten med andra som vi växer som människor och ledare. På Västsvenska Handelskammaren erbjuder vi nätverk både för dig som är ny i karriären, och för dig som är senior och vill utvecklas inom ett specifikt område. Kontakta oss så matchar vi dig med en grupp efter dina behov.

Se våra affärsnätverk