Få stöd i ert klimatarbete genom klimatlöftet

Med Klimatlöftet kan du som västsvensk företagare få kostnadsfritt stöd för att minska ditt företags klimatpåverkan. Samtidigt stärker du er konkurrenskraft och tillsammans bidrar vi till den gröna omställningen. Här får du veta hur det går till.

Klimatlöftet är ett nytt ettårigt projekt inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om och vänder sig till små- och medelstora företag som vill minska sin klimatpåverkan. Fokus ligger på typiska utsläppsområden som företag har och kan påverka. Det handlar om hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva tjänster och produkter, klimatsmart mat, samt ökad klimat- och energiprestanda i fastigheter och lokaler.

– Inom dessa områden väljer företagen mellan cirka 30 olika klimatlöften, där de kan arbeta med de löften som passar dem bäst och där de kan göra störst nytta. Det kan handla om allt från att tillhandahålla en cykelpool för sina anställda, till att använda cirkulära möbler på arbetsplatsen eller genomföra energieffektivisering i den egna verksamheten, förklarar Camilla Kinnear, projektledare och ansvarig klimat- och hållbar utveckling på Västsvenska Handelskammaren.

– Med klimatlöftet ska vi främja företag i deras klimatarbete så att vi minskar utsläpp och klimatpåverkan i Västra Götaland. Samtidigt hjälper vi företag att öka sin konkurrenskraft. Det handlar om att underlätta företagens gröna omställning och förbereda dem för de önskemål och krav som kunder, finansiärer och nya regelverk successivt ställer, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, här med Camilla Kinnear, projektledare Klimatlöftet.

VINSTER FÖR ER SOM FÖRETAG

Företag som antar klimatlöften får kostnadsfritt stöd genom ett program som exempelvis erbjuder webinars, rådgivning, workshops och samverkan under ett års tid, med start 1 oktober 2023.

– Vi är många som behöver öka takten i vårt klimatarbete. För små- och medelstora företag, som inte alltid har resurser och kunskap att göra det på egen hand är detta ett unikt tillfälle att ta ett steg framåt och öka sin gröna konkurrenskraft. Genom att delta i programmet kan man till exempel också få insikt i kommande regleringar inom området och har möjlighet att förbereda sitt företag i tid.

Under året kommer vi kunna inspireras av andra företag, uppmuntra fler att dela med sig av sitt klimat- och hållbarhetsarbete, men hoppas också kunna inspirera enskilda medarbetare till mer hållbara val.

– Genom projektet kan vi på Västsvenska Handelskammaren även lära oss mer om vad ni som företag behöver för att ställa om och kan driva påverkansarbete för rätt politiska förutsättningar, säger Camilla Kinnear.

Läs mer: Forskaren: "Klimatet väntar inte"

3 mål med Klimatlöftet


  1. Få fler små- och medelstora företag att lyckas med att minska sin klimatpåverkan genom insatser som gör skillnad på riktigt.
  2. Med gemensamma insatser minska de totala utsläppen i regionen och bidra till och Västsveriges gröna omställning och fossiloberoende region.
  3. Skapa ännu fler konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara företag som är föregångare för andra.

HELA REGIONEN SAMVERKAR

Med Klimat 2030 är målet att Västra Götaland ska vara en fossiloboeroende region till 2030. För att vi ska kunna uppnå det behöver vi en bred uppslutning inom näringslivet. Klimatlöftet delfinansieras av Västra Götalandsregionen och drivs av Västsvenska Handelskammaren i samverkan med Företagarna Västra Götaland under perioden 2023–2024.

Läs mer: Om Klimat 2030

Ett liknande projekt har redan genomförts inom ramen för Klimat 2030, då med fokus på regionens kommuner där alla 49 kommuner har antagit klimatlöften. Fram till 2022 har kommunerna i Västra Götaland antagit totalt 426 klimatlöften som kan ge utsläppsminskningar på 82 000 ton koldioxidekvivalenter.

VILL DITT FÖRETAG BLI EN DEL AV KLIMATLÖFTET?

Anmälan till Klimatlöftet blir tillgänglig inom kort. Till dess kan ni läs mer om klimatlöftet, kommande event och anmäla ert intresse nedan, så håller vi er uppdaterade. Eller anmäl er till kommande kickoff-möten längre ner på sidan.

Till Klimatlöftet