Nätverk för executive

Ett ledarskapsnätverk med akademiskt perspektiv

Ofta är det inte på den egna kammaren man ökar affären för sitt bolag. Hos oss på Västsvenska Handelskammaren samlas västsvenska företags toppchefer för att utbyta erfarenheter och samtidigt få vetenskapligt perspektiv från akademin.

Vi har nätverk för de flesta faserna av arbetslivet, från Young Professionals för de första trevande stegen i karriären, upp till de högsta cheferna som ses i executive-nätverk.

– Deltagarna i executive-nätverken söker sig till oss för att utvecklas tillsammans med andra ledare i liknande position. Träffarna är en möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera utmaningar som man kanske inte är bekväm med att ta upp i den egna ledningsgruppen, säger Karin Sjöström Andersson, samtalsledare på Västsvenska Handelskammaren.

Karin Sjöström Andersson, samtalsledare på Västsvenska Handelskammaren och Tobias Fredberg, biträdande professor på Chalmers.

Att nätverka på plats 

Ledarna i Västsvenska Handelskammarens executive-nätverk är stationerade i Västsverige. För även om flera av dem jobbar i internationella koncerner uppskattar många möjligheten att träffas på plats och benchmarka med andra som delar deras erfarenheter.

– Inför varje möte kommer vi gemensamt fram till en strategisk frågeställning att diskutera som blir belyst av en extern föredragshållare. Ofta brottas cheferna med samma utmaningar, men har olika perspektiv på frågan, vilket ger nya insikter, säger Karin.

Tobias Fredberg, som i vanliga fall är biträdande professor vid avdelningen för Entreprenörskap och Strategi på Chalmers Tekniska Högskola, har en viktig roll i Handelskammarens executive-nätverk.

– Tanken med nätverket är att det inte ”bara” ska vara ett erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, utan också ge kunskapsinjektioner som stimulerar diskussionen. Därför inleder antingen jag, eller någon gäst som jag har bjudit in, varje möte med ett anförande om temat, säger Tobias Fredberg.

Besök från utländska universitet

Nätverket har bland annat fått besök från svenska och utländska universitet, representanter från Kairos Future, och konsulter från näringslivet. Många gäster stannar också kvar och deltar i gruppens diskussion efter anförandet.

– Jag får mycket värdefulla insikter från deltagarna om vad de brottas med för frågeställningar, säger Tobias och fortsätter:

– Vår forskning utgår mycket från vad ledare tycker är komplext och krångligt, och då är det centralt att delta i de här diskussionerna. Dessutom är det väldigt bra diskussionsklimat i grupperna, de är öppna och ifrågasättande men alltid produktiva.

Läs mer: Ledarskapet som bygger innovation 

– En av de stora utmaningarna inom näringslivet är att företag inte lär tillräckligt mycket av varandra. De här grupperna är ett jättebra sätt för att öppna perspektiven och att testa idéer ur olika synvinklar. Sen är jag imponerad av deltagarna, både för deras öppenhet och för att de är så konstruktiva gentemot varandra i sina samtal, avslutar Tobias.

Nätverk för executive

Våra nätverk för executive är för dig som arbetar inom något av regionens större bolag och har budgetfrågor, strategisk affärsutveckling och verksamhetsutveckling på ditt bord. Vi erbjuder flera olika nätverksgrupper för dig som är VD, VP, eller chef i ledningsgrupp i ett bolag med över 100 anställda. Låter det intressant? Välkommen att göra en intresseanmälan.

Intresseanmälan executive nätverk

Västsvenska Handelskammarens executive-nätverk


För: ledare på de högsta positionerna i de större Västsvenska företagen

Hur: Deltagarna möts i nätverksträffar sex gånger per år. Tobias Fredberg eller en extern gäst deltar vid mötet för att bidra med akademisk kunskap till diskussionen. Deltagarna får även inbjudningar till Handelskammarens VIP-events och executive middagar där det bjuds på inspiration och insikter att ta med till verksamheten.

Sekretess: Västsvenska Handelskammaren stämmer av så att det aldrig uppstår konkurrenssituationer mellan två deltagare i ett nätverk. Alla deltagare skriver dessutom på sekretessavtal så att alla kan vara säkra på att det som sägs på nätverket stannar där.