Storsatsning på företagsanpassade utbildningar

Starkare ledare ger starkare företag, men i en värld som förändras så fort som idag är det inte lätt att vara chef. Därför gör Västsvenska Handelskammaren nu en storsatsning på företagsanpassade utbildningar.

Många som har gått på utbildning via jobbet vet hur givande det är att lära sig mer, att nätverka och att få nya insikter, men också hur krångligt det kan vara att hitta rätt kurs vid rätt tid.

– Ett sätt att kombinera alla fördelar med öppna utbildningar med sina unika behov är att välja en företagsanpassad utbildning. Det säger Rebecka Bartolomé som sedan våren 2023 leder Västsvenska Handelskammarens nya, större fokus på den här sortens utbildning.

Rebecka Bartolomé som leder Västsvenska Handelskammarens stora satsning på företagsanpassade utbildningar.

– Vi har erbjudit den här typen av utbildningar tidigare, men nu lägger vi fullt fokus och mer tid och kraft på området. Mitt jobb är att hjälpa våra medlemsföretag att anordna utbildningar som ger deras medarbetare den kunskap de behöver, när de behöver den och i den form de önskar.

Ökat fokus på anpassning

För att göra det på bästa sätt börjar hon alltid med att prata med företaget för att förstå deras utmaning på djupet.

– Ibland vet man inte som företag vad det är man behöver lära sig, man vet bara att det finns ett problem eller en frustration. Då försöker jag hjälpa till att reda ut vad det problemet består i och vilken sorts utbildning som skulle kunna hjälpa företaget framåt.

Därefter diskuterar hon och beställaren vilken sorts kurs som passar bäst i just det här fallet.

– I sin allra enklaste form kan en företagsanpassad utbildning innebära att vi tar en av våra egna kvalitetssäkrade utbildningar och ger den på en tid och plats som passar just det här företaget.

Erfarna experter och flexibelt upplägg

I andra fall passar det bättre med en helt skräddarsydd kurs, och då är det Rebecka Bartolomé som ger förslag på kursledare, innehåll och upplägg.

– En kurs kan vara kort som en halvdag eller ett omfattande program som sträcker sig över en längre tid med flera olika utbildare, allt beror på vad företaget behöver. Vi har dels egna experter som är duktiga utbildare, men vi har också en mängd samarbetspartners knutna till oss så att vi verkligen kan välja helt rätt utbildare till rätt kurs.

Läs mer:  Väx internationellt med digitala satsningar

Fördelar med företagsanpassad utbildning

Vilka är då fördelarna med att använda sig av en företagsanpassad utbildning jämfört med en öppen kurs? Rebecka Bartolomés svar är att de är flexibla, tidseffektiva och inte minst teambyggande.

– En företagsanpassad utbildning fokuserar bara på det som är intressant för er i er vardag, när det passar er, vilket sparar tid och ger flexibilitet. Men framförallt ger det alla medlemmar av gruppen nya kunskaper på samma gång vilket både ger en teambyggande effekt och gör att ni lättare tar med er insikterna ut i vardagen i verksamheten.

Utbildning inom olika områden

Företagsanpassade utbildningar kan naturligtvis finnas inom flera olika områden, men de som Västsvenska Handelskammaren framförallt satsar på är ledarskapsutveckling, digitalisering, hållbarhet och styrelseutbildning.

– Vår expertis är att leda företag, och vi är övertygade om att starkare ledare med mer kunskaper ger starkare företag. Och även om det kan vara en utmaning ibland att avsätta tid för utbildning i en stressig vardag får vi i princip alltid höra efteråt att företagen är väldigt glada att de valde att prioritera utveckling och kunskap.

Text: Karin Aase

VI HJÄLPER ER MED FÖRETAGSANPASSADE UTBILDNINGAR

På Västsvenska Handelskammaren har vi lång erfarenhet av utbildning för företag inom flera olika områden. Våra skräddarsydda utbildningar går under ledning av framstående experter och håller era utmaningar i fokus. Välkommen att kontakta oss.