Sveriges ordförandeskap i EU

3 Viktiga näringslivsfrågor

Mellan 1 januari och 30 juni är det Sverige som har ordförandeskapet i EU. Västsvenska Handelskammaren listar tre områden Sverige bör driva för att stärka näringslivet och vår gemensamma konkurrenskraft.

– Ordförandeskapet är en tydlig möjlighet för Sverige att göra sin röst hörd. Här har företagen en större möjlighet, än vad många tror, att vara med och påverka EU:s politik. De kan gå via oss på handelskammaren, eller myndigheter som kommerskollegium, säger Jesper Öhrn, chef för internationell affärsutveckling på Västsvenska Handelskammaren.

Tillsammans med Peter Hellman, expert på import- och exportteknik bevakar han EU:s handelspolitik, vilken i praktiken är samma som den svenska.

– EU har kommit fantastiskt långt och är att betrakta som hemmamarknad för många, vilket britterna fick uppleva när de gick ur. Men vi har en bra bit kvar att gå. Det finns fortfarande nationella regler och krav som försvårar handeln mellan EU:s medlemsländer, samt ett behov av fler frihandelsavtal för att underlätta handeln ut mot resten av världen, säger Jesper Öhrn.

Här är tre områden Sverige bör driva för näringslivet under ordförandeskapet, enligt Västsvenska Handelskammaren:

1. Förenkla den inre marknaden

75 procent av Sveriges handel riktar sig mot andra EU-länder, därav gynnas svenska företag av att den är så enkel som möjlig. Sverige behöver arbeta för ökad transparens mellan länderna och harmonisering i allt från export- och importtekniska frågor till skattefrågor och den fria rörligheten av arbetskraft.

– Sverige behöver arbeta för att förenkla den inre marknaden i EU. Till exempel har alla länder idag egna produktstandarder, vilket gör det komplext att lansera nya produkter på marknaden. Ett annat exempel är den fria rörligheten av arbetskraft, där ett gemensamt erkännande av yrkeskvalifikationer skulle göra det lättare för företag att ta in kompetens med utbildning och erfarenhet från andra länder, säger Peter Hellman.

Läs mer: Nu kan företag söka ersättning för Brexit

2. Fler frihandelsavtal

För att underlätta handeln med länder utanför EU sluter unionen frihandelsavtal. Dessa kan innebära att man tar bort tullar från varor och röra gemensamma överenskommelser kring miljöfrågor eller arbetsvillkor för att främja en hållbar utveckling.

– När britterna lämnade EU förlorade vi en av unionens starkaste frihandelsförespråkare. Vi hoppas att vi kan få fler förespråkare under Sveriges ordförandeskap och att vi arbetar aktivt för fler avtal.

Sverige har nu också möjlighet att pusha för ratificering av frihandelsavtalet mellan EU och Mercosurländerna (Argentina, Brasilien, Uruguay och Paraguay), vilka tidigare blockerats av Frankrike och Österrike med anledningen att så länge Jair Bolsonaro är Brasiliens president så skriver dessa inte under avtalet.

Läs mer: Få stöd i din internationella affär

3. Påskynda den gröna omställningen

Sverige och EU ska vara världsledande inom grön omställning, häri ligger avgörande konkurrenskraft framåt. Ska vi kunna nå EU:s höjda klimatmål behövs gemensamma regelverk och åtgärder som ökar förutsättningarna för företag som ställer om.

– Det är till stor del företagen och industrin som driver på utvecklingen, men de behöver långsiktiga spelregler, däribland konkurrensneutralitet, för att lyckas. Här pågår redan en del arbete. Till exempel finns det idag koldioxidskatt inom ståltillverkning och cement, där man förlägger en skatt utifrån hur smutsig en produktion är. Därav kan inte länder med exempelvis kolkraft dumpa priserna utan gör det möjligt för länder med en renare produktion att konkurrera på samma villkor, förklarar Peter Hellman.

VILL DITT FÖRETAG PÅVERKA EU:S POLITIK?

Den 15 mars ges ett unikt tillfälle att träffa handelsrepresentanter från EU-kommissionen, hos oss på Västsvenska Handelskammaren. Här har du som företag möjlighet att göra ditt företags röst hörd i internationella frågor där EU är beslutande. Market Access Day är kostnadsfritt och öppet för alla företag, men antalet platser är begränsat, så anmäl dig redan idag för att säkra din plats.

Delta på Market Access Day