"Klimatet väntar inte"

Den gröna omställningen pågår i alla branscher och berör såväl stora som små företag. Men går det snabbt nog? Och finns de politiska förutsättningarna för att lyckas? Vi träffade Björn Sandén, forskare och vice ordförande för Klimatpolitiska rådet.

– Det som gör mig mest orolig just nu är den faktiska klimatförändringen som pågår. Det kusliga är att vi inte vet exakt vilka naturliga processer som redan satts i gång och i viss mån är irreversibla, säger Björn Sandén.

Till vardags är han professor i innovation och hållbarhet på Chalmers tekniska högskola. Sedan två år tillbaka är han även en av åtta forskare i Klimatpolitiska rådet – en oberoende myndighet med uppdrag att utvärdera regeringens klimatpolitik och hur väl den leder mot Sveriges miljömål.

- Klimatförändringarna skapar stora risker men omställningen som pågår skapar också möjligheter. Från enskilda personer, till företag och politik, måste vi alla hitta en balans mellan å ena sidan riskmedvetenhet och oro, och å andra sidan framåtanda och hopp, säger Björn Sandén, som var en av talarna under Handelskammardagen i maj.

Vikten av långsiktighet

I mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin senaste rapport till regeringen.

– Förra året såg vi att omställningen hade fått styrfart men behövde accelerera. Då ansåg vi att Sverige skulle behöva dubblera sin årliga utsläppsminskning. I år ser vi dessvärre att politiken på nationell nivå har tappat den styrfarten och tagit beslut som på kort sikt till och med kan få utsläppen att öka.

Som exempel nämner han regeringens beslut om sänkt reduktionsplikt, den minskade beskattningen av drivmedel och förändringarna av bonus malus systemet med subvention på miljöanpassade fordon.

– Det är viktigt, inte minst för industrin som gör långsiktiga investeringar, att politiken står fast vid de långsiktiga besluten. Men det handlar också om att förbereda samhället för framtiden. Höga skatter på drivmedel gör oss till exempel att vi blir mer effektiva i hur vi nyttjar våra fordon och därmed även mindre känsliga för snabba förändringar av världsmarknadspriserna på drivmedel.

Västsverige i täten

Klimatomställningen pågår i alla delar av samhället och idag är näringslivet en stark drivande part. Särskilt i Västra Götaland och övre Norrland, menar Björn Sandén.

Västra Götaland har länge betraktats som en region med klimatambitioner

– När det gäller omställningen inom industrin, så är det dessa två regioner man pratar om, där det händer väldigt mycket. Västra Götaland har länge betraktats som en region med klimatambitioner. Det finns resurser för nätverkande och man har jobbat med industriell omställning i olika kluster under lång tid, vilket gör att det finns en etablerad struktur.

Men det finns självklart även många utmaningar, alltifrån teknisk infrastruktur, lagstiftning och informationssystem till attityder hos kunder och partners kan vara sådant som kan sätta käppar i hjulet.

Stora möjligheter

– Samtidigt finns det stora möjligheter. Många kunder är beredda att betala mer för det som är klimatneutralt, man framtidssäkrar sin bransch och man blir en attraktiv partner. Företag som ställer om utvecklar också kunskap och kompetens som gör att de bidrar till samhällsförändringen, då fler kan dra nytta av den. Samtidigt som man såklart kan vinna på att ligga först, säger Björn Sandén.

Och med Sveriges klimatmål om att uppnå noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 är tiden knapp.

– Det är bråttom, men det är inte kört. Varje tiondel som minskar ökningen av medeltemperaturen minskar riskerna rejält. Därför är det viktigt att arbeta på både kort och lång sikt, göra det man kan för att minska utsläppen nu och experimentera för att hitta långsiktiga lösningar.

Björns tips till dig som företag


  1. Kroka arm. Det är lättare att förändras tillsammans än ensam. Ta till exempel HYBRIT-projektet som drivs av Vattenfall, SSAB och LKAP med målet att skapa en fossilfri process för ståltillverkning.
  2. Öppna dörrar. Man kan öppna eller stänga dörrar för varandra. Och när vi öppnar, blir nya lösningar möjliga. Det sker mellan företag och det sker mellan politik och företag. Att vi satsar på sol- och vindenergi idag grundar sig i att politikerna en gång öppnade dörren för det, och att företagen vågade satsa.
  3. Delta i samhällsdebatten. Har ditt företag lösningar eller vill se en politisk förändring, delta i samhällsdebatten och gör er röst hörd.
  4. Ta vara på synergier och hantera konflikter. Industriomställningen synliggör synergier mellan olika mål och intressen, men kan också skapa konflikter mellan dem. Det finns nu en synergi mellan klimatomställning och ekonomisk konkurrenskraft, men det finns samtidigt konflikter mellan det nya och det gamla nya, till exempel mellan nya och gamla sätt att använda land och hav för att utvinna resurser och skapa värden. Genom att nyttja synergier och söka efter konstruktiva sätt att hantera konflikter kan alla bidra till en accelererad omställning.
Vill ditt företag minska sitt klimatavtryck?

Nu startar Klimatlöftet, ett projekt där företag får kostnadsfri hjälp under ett års tid för att minska sin klimatpåverkan. Projektet drivs av Västsvenska Handelskammaren tillsammans med Företagarna Västra Götaland och är del av Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om.

Till Klimatlöftet