5 tips till företag för lägre energiförbrukning

Energikrisen har lett till stora kostnader för företag i Västsverige. Björn Lundqvist, energi- och klimatrådgivare Göteborgs stad, delar med sig av fem tips till företag som vill sänka priset på sin elräkning i vinter.

På flera håll i Västsverige erbjuder kommuner rådgivning kring energieffektivisering där såväl privatpersoner som företag kan få hjälp. Då det är svårt att hitta lösningar som fungerar för alla uppmanar Björn Lundqvist företag, framför allt de som driver industri, att göra en energikartläggning.  

- I vissa fall är det en ganska avancerad industriprocess man håller på med och det kan vara svårt att snabbt se hur man kan göra energibesparingar. I de fallen tycker jag att man ska överväga att göra en energikartläggning. Med en sådan får du en väldigt tydlig bild av var energitjuvarna är och hur du kan prioritera dina åtgärder, säger Björn Lundqvist.  

Läs mer: Energikartläggning hos Energimyndigheten 

Men det finns också områden, som de allra flesta företag kan se över för att sänka sin energiförbrukning. Björn Lundqvist listar de fem vanligaste. 

1. Identifiera nattliga energitjuvar 

För att hitta energitjuvar i sina lokaler kan det vara värt att gå en nattvandring för att se om någonting står på när verksamheten inte är i gång, som inte behöver göra det. Många bilverkstäder låter till exempel kompressorer stå på i onödan.  

- Gör även läckagesökningar på kompressorer med jämna mellanrum. Ett 1 millimeter stort hål på en slang som läcker tryckluft på 6 bars tryck, med ett elpris på 2 kronor per kilowattimme, kostar ungefär 6300 kronor per år, säger Björn Lundqvist.   

2. Byt till LED-lysrör 

Många lokaler har äldre lysrör, som kan bytas ut till LED. Är det en armatur som inte är allt för gammal går det att testa att byta till LED Retrofit, det kan nästan halvera driftkostnaden på armaturen jämfört med traditionella lysrör. Då byts bara lysröret och inte armaturen.  

Byter du dessutom hela armaturen kan belysningen styras bättre. Rörelsedetektorer och sektionerad belysningen går exempelvis att använda. En elektriker kan också avgöra om det går att koppla belysningen till larmet i byggnaden, då släcks samtliga lampor i lokalen när det larmas på. 

Läs mer: Medlemsinfo kring elkrisen

3. Se över drifttiden på ventilationen  

Se över drifttiden på ventilationen. Om det går kan företaget sänka eller till och med stänga av ventilationen när ingen verksamhet eller inga processer är i gång. 

4. Sänk temperaturen   

Sänk gärna framledningstemperaturen om det är möjligt. Uppvärmningskostnaderna är för många företag en av de största energiposterna. Minskas framledningstemperaturen med en grad sparar företaget cirka 5 procent av uppvärmningskostnaderna. Se även över att det inte finns utrymmen som kyls och värms samtidigt.    

5. Installera solceller  

Solceller är populärt och ett bra alternativ för företag som har sina processer i gång under dagen när solen skiner. Företag som äger sin fastighet bör se över möjligheten att montera solcellspaneler på taket.  

 

ÖKA DIN KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren är näringslivets röst i politiken. Vi företräder drygt 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Vi erbjuder också tjänster för att företag ska utvecklas och växa, däribland utbildningar och nätverk. Som medlem erhåller du alltid medlemsrabatt.

Ja, jag vill veta mer om medlemskap