Hur mår varumärket Sverige?

Hur Sverige uppfattas påverkar vår globala konkurrenskraft och är något som diskuterats intensivt de senaste åren. Under Internationella Handelsdagen presenterade Svenska institutet de senaste mätningarna kring Sverigebilden.

– Med ett starkt varumärke är det lättare för ett land att göra affärer och attrahera investeringar och talanger. Det är också kopplat till vår säkerhet, då ett starkare varumärke gör ett land mer motståndskraftigt mot kampanjer och kriser, säger Christian Biller, strateg på Svenska institutet.

Under Internationella Handelsdagen i april presenterade han och enhetschefen Douglas Washbourn, Svenska institutets senaste siffror kring varumärket Sverige. Myndigheten, som är baserad under Utrikesdepartementet, har bland annat som uppdrag att följa och analysera bilden av Sverige, vilket de gör med hjälp av data i realtid på 53 språk.

– Sverigebilden är stabil och positiv ur ett globalt perspektiv. I Nation Brand Index som undersöker människors uppfattning om andra länder rankades Sverige på plats 10 av 60 globalt, 2023, vilket är en stark placering då vi är ett litet land, säger Christian Biller.

Olika bilder i olika länder

Mellan 2011 och 2023 har Sverige rört sig mellan plats 8 och 10 på Nation Brand Index. Men även om Sverigebilden generellt står sig stark har den senaste tidens händelser haft påverkan i vissa länder.

– Vi ser tendenser på förändring i två fall, dels i Mellanöstern och Nordafrika efter koranbränningarna och LVU-kampanjen. Även om det kanske inte fått så stor påverkan som vi befarat. Dels i Norden där nyheter om gängkriminalitet och brottslighet påverkat uppfattningen om Sverige som ett trygg och säkert land.

I Global Soft Power Index som mäter nationella varumärkens attraktionskraft ser man till exempel hur Danmark, Norge och Finland uppfattar Sverige som mindre tryggt och säkert 2024 jämfört med 2022. 2022 placerade de Sverige över plats 20 (av 121) i denna kategori medan Sverige i år fått placeringen 30, 49 och 72 (av 193).

– Men om vi tittar på USA, Storbritannien och Tyskland så ser vi ingen större förändring. Här uppfattas Sverige fortfarande som tryggt. Det visar att det som sker i Sverige är mest relevant för våra nordiska grannländer. Däremot har deras uppfattning om Sverige inom näringsliv och handel inte påverkats, här ligger vi fortfarande i topp, säger Christian Biller.

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

Sverigebilden. Är den i förändring? Hur arbetar Svenska institutet med den framåt? Lyssna till Christian Billers svar på några viktiga frågor.

Starka inom hållbarhet och livsstil

I bilden av Sverige har Svenska institutet också tittat närmare på vilka associationer olika länder gör med det svenska varumärket.

– Internationellt står sig det svenska varumärket sig väldigt starkt när det gäller hållbarhet, livskvalitet och jämlikhet/jämställdhet, områden som är viktiga för att attrahera kompetens och investeringar till Sverige, men också för turismen, säger Douglas Washbourn.

Sverige ligger också bra till kopplat till områden som produkter och tjänster, innovation, kvalitet och utbildning och forskning. Men konkurrensen är hård och här behöver Sverige öka sin synlighet ytterligare, menar han.

– Sverige ett starkt varumärke med hög konkurrenskraft. Andra länder är intresserade av vad vi har att erbjuda och gör positiva associationer till Sverige vad gäller hållbarhet och grön omställning som är viktiga globala frågor. Men de som vill motarbeta Sverige kommer att fortsätta och som företag är det viktigt att både trygga sig mot kriser och ha lite is i magen, avslutar Christian Biller.

NYTT FRÅN REDAKTIONEN TILL DIN INBOX? 

Håll dig uppdaterad om aktuella näringslivsfrågor genom en prenumeration på vårt Nyhetsbrev. Här får du allt från ledarskapstips till analys, omvärldsspaning och trender.  

Jag vill prenumerera på ert nyhetsbrev