Vad innebär AI för ditt ledarskap?

Utvecklingen inom AI fortsätter i raketfart och påverkar såväl oss som individer som våra företag. Vilka krav ställer det på dig som ledare? Häng med på en spaning tillsammans med AI-rådgivaren Göran Lindsjö.

– Många har nog hört devisen att AI inte kommer att ta ditt jobb, det kommer någon som använder AI att göra. Jag har sagt det själv, men det stämmer inte riktigt längre. Jobben förändras stegvis, och en del kommer säkert försvinna, men inte jättemånga. Däremot tror jag att företag som använder AI i högre grad ersätter företag som inte gör det, säger Göran Lindsjö.

Med AI finns möjligheten att analysera och hitta gemensamma mönster i enorma mängder material, liksom att skapa verktyg som möjliggör för fler individer att ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter. Idag används det inom allt från forskning, sjukvård och utbildning till att förbättra och kundanpassa produkter och tjänster.

– Vi har gått från en ekonomi där det högsta värdet som fanns var land, därefter maskiner. Sedan har vi under många år levt med att de största företagen var oljebolag. Från och med 2018 räknar man med att det är data, vilket AI konsumerar väldigt mycket av, som är det mest värdefulla.

– Vi har maskiner med goda förmågor och människor med detsamma. Det är Intressant när vi använder det tillsammans. Inte att vi låter vår personal konkurrera med maskiner, men ger dem tid att göra nya saker med hjälp av AI, säger Göran Lindsjö.

Europa 15 år efter

Som rådgivare inom strategisk AI har Göran Lindsjö arbetat med allt från företagsledningar till styrelser och politiker i Sverige och Nordamerika. Idag är alla de högst värderade företagen i USA, så som Microsoft, Nvidia och Amazon, AI-bolag. Skillnaden mellan hur man använder AI i Europa och USA är stor.

– Enligt ingenjörsvetenskapsakademin ligger vi i Europa ungefär 15 år efter. Det behöver inta ta lika lång tid att komma i kapp eftersom vi har 15 år av lärdomar från andra delar av världen, men då behöver vi börja agera. Vi behöver inta bara anställa människor som arbetar med att reglera AI utan minst lika många för att få fart på AI.

Bland de länder som arbetar mest framgångsrikt med AI är samarbetet mellan det privata och offentliga en återkommande faktor. I USA arbetar man till exempel med att ta fram kreativiteten i hela befolkningen oavsett vad de jobbar med, berättar Göran Lindsjö.

Arbeta strategiskt med AI

Hur ska man då som ledare tänka kring AI-frågan i sitt företag?
Göran Lindsjö lyfter vikten av att se AI som en ledarskapsfråga och inte en teknikfråga, vilket är en vanlig företeelse i många företag. Det ska genomsyra alla delar av företaget.

Att arbeta med AI strategiskt innebär att företagsledningen har elementär kunskap inom området.

– Att arbeta med AI strategiskt innebär att samtliga i företagsledningen har elementär kunskap inom området. För det är där helheten finns och förståelsen för hur man prioriterar. Idag finns tiotusentals AI-tillämpningar man kan göra, men det viktiga är att förstå vad som ger effekt för oss på riktigt.

När digitaliseringsarbetet skjuts över på en enskild avdelning hamnar fokus lätt på att effektivisera med hjälp av AI. Men genom att arbeta strategiskt med AI kan man kombinera det med exempelvis kundnöjdhet och arbetsmiljö, förklarar Göran Lindsjö och ger ett exempel från hur Ikea arbetat om sin kundtjänst.

– Inom Ikea hanteras 47 procent av kundernas frågor av AI. Det har lett till att man kunnat omskola 8500 kundstjänstagenter till inredningsarkitekter. Förutom att det gett en positiv inverkan på arbetsmiljön ledde det till en ny intäktsström på 15 miljarder kronor 2022.

Läs mer: Policy för generativ AI - därför behövs den

Ledarrollen förändras

För dig som ledare kan AI bidra till ett mer kvalitativt arbete. Detta då det kan användas för att analysera situationer både djupt och från fler vinklar, och därmed underlätta inför beslutsfattandet. Men minst lika viktigt är att AI kan vara ett verktyg för att avlasta de repetitiva uppgifterna.

– Det innebär att du som ledare får mer tid över att utveckla verksamheten, att stötta medarbetare och till omvärldsbevakning. Behovet av allt detta ökar i en snabbt föränderlig omvärld och det leder i sin tur till att både ledaren och medarbetarna behöver alltmer kvalificerad vidareutbildning. Även det kommer att ta en större del av ledarens tid, avslutar Göran Lindsjö.

Digitaliseringskurser för ert företag

Ta nästa steg på er digitaliseringsresa tillsammans med oss. Våra experter hjälper er att skräddarsy en utbilning efter era behov. Med rätt nyttjande av data och digitala lösningar kan ditt företag öka sin lönsamhet, addera mervärde till era kunder och bli mer konkurrenskraftiga. Läs mer om våra företagsanpassade utbildningar inom AI och digitalisering. 

Se vårt utbud