Ledarskapet som bygger innovation

– Vi skapar något helt nytt, och chansen att vi ska klara det är betydligt högre om alla i teamet inte är stöpta i samma mall.
Ödgärd Andersson, vd på Zenseact, om varför mångfald är en av de viktigaste delarna i hennes ledarskap.

Målet är högt satt: noll döda, noll skadade, noll olyckor i trafiken. Zenseact, ett företag inom Volvo Cars-gruppen, utvecklar mjukvara med AI-lösningar för självkörande fordon och avancerat förarstöd med målet att rädda liv.

– Det vi gör är något helt nytt, och de produkter vi tar fram har aldrig gjorts innan. Vi finslipar inte något som redan finns utan måste hitta helt nya lösningar, förklarar Ödgärd Andersson.

– Jag kan leva som jag lär och visa hur viktig jag tycker att frågan är. Sen är det mycket givande att titta på sina egna mönster och fördomar. Kan man vara lite ödmjuk för sina brister och erkänna dem är det lättare för andra att göra samma sak, och då kan vi få till en spännande diskussion som tar oss framåt, säger Ödgärd Andersson om sin egen roll som förebild.

Innovation är med andra ord själva grunden för att Zenseact ska kunna nå sina mål, och Ödgärd Andersson är tydlig med att ett av de allra viktigaste verktygen för att åstadkomma det är en stor variation i personalgruppens sammansättning.

– Chansen att vi hittar de här nya, innovativa lösningarna är mycket högre om alla i teamet inte är tränade i samma tankebanor, utan om vi har en diversivitet i hur vi tänker och angriper problem.

Läs mer: Öka mångfalden i din styrelse med Styrelselistan

Bekväma med att ifrågasätta

Därför arbetar Zenseact aktivt med att rekrytera en mångfald av medarbetare, men också med att hela tiden arbeta för att alla de här personerna ska känna sig välkomna, uppskattade och inkluderade.

– Vad hjälper det om vi anställer de som är smartast i hela världen om de inte känner sig bekväma med att fråga, ifrågasätta och bidra när de väl är på jobbet? Jag vill verkligen dra nytta av all den här kompetensen, plus att jag vill skapa en arbetsplats där mina anställda tycker om att vara.

Därför valde Ödgärd Andersson och ledningsgruppen för ett år sedan att göra en stor undersökning bland medarbetarna för att ta reda på vad som fungerar bra, och vad som kan bli bättre.

– En del undrade varför vi skulle göra det när vi redan hade bra handlingsplaner, men jag menar att det är jätteviktigt att jobba systematiskt med de här frågorna. Ingen är perfekt, och enda sättet att ta reda på hur vi kan bli bättre är att fråga medarbetarna. Vår undersökning hittade mycket fint, det visade sig att vi har många styrkor, men också att vi har saker vi behöver jobba med.

Läs mer: Ledarskap som ger framgång

Utvecklat ledarskapsprogram

Utifrån det har Zenseact tagit fram handlingsplaner, bland annat har de ytterligare utvecklat sitt ledarskapsprogram för att stärka cheferna att jobba med de här frågorna i vardagen.

– Vi har också sett över hur vi utformar våra annonser, och skapat möjligheter för det engagemang och den gräsrotsrörelse som finns i organisationen att ta plats.

Själv försöker Ödgärd Andersson att ständigt tänka på att leva som hon lär. I hennes ledningsgrupp har hon sett till att det är en balans mellan män och kvinnor, samt personer från fyra olika nationaliteter.

– Jag har alltid hållit på med teknik, ända sedan jag var barn. Det har varit väldigt mansdominerat, och som kvinna blir man ständigt medveten om att normen finns och att man själv inte hör till på samma sätt. Jag har genom åren flera gånger mött personer som tror att de vet vad jag tycker och tänker och prioriterar bara baserat på att jag är kvinna, och det känns inte kul, säger Ödgärd Andersson och fortsätter;

– Jag vill verkligen ge mina medarbetare möjlighet att slippa bli stämplade med en viss identitet bara på grund av ursprung eller läggning eller kön eller vad det kan vara. De måste själva få definiera vilka de är och vad de kan bidra med till vårt företag.

Text: Karin Aase

Ödgärd Andersson om……att få in fler kvinnor i teknikbranschen:

personalen på Zenseact består av många olika nationaliteter, men vi är fortfarande alldeles för få kvinnor jämfört med vad vi tycker vore rätt. Därför jobbar vi aktivt med till exempel Girls in Tech för att få den yngre generationen att se teknik som en möjlighet. Vi jobbar också med Women in Tech, och AI-grupperingar för kvinnor.

...att lyckas rekrytera brett:

vi har gjort en medveten översyn av våra annonser och våra intervjuer och hur vi uttrycker oss där för att fler ska känna sig träffade. Vi tränar också våra ambassadörer på högskolorna i att inte bara se möjliga kandidater som liknar dem själva.

UTVECKLA DITT LEDARSKAP MED OSS

Ett bra ledarskap är grunden till välmående företag. På Västsvenska Handelskammaren har vi lång erfarenhet av att utbilda och utveckla  västsveriges ledare. Hos oss hittar du chefs- och ledarskapsutbildningar, samt nätverk, för alla steg i din karriär. 

Ledarskapsutveckling Göteborg

Ledarskapsutveckling Borås

Ledarskapsutveckling Skövde