5 steg till effektivt förändringsarbete

Förändringsarbete är inget sprintlopp, utan ett maraton. Det säger Anna Jensen, förändringsledare och vd på Prové. Här ger hon och kollegan Viktoria Flodihn 5 tips till dig som vill skapa de bästa förutsättningarna för förändringsarbete i din organisation.

Idag är förändring ett oundvikligt tillstånd i många företag. Den snabba tekniska utvecklingen förändrar människors beteende och påverkar våra affärer. Det gör att många behöver anpassa sina verksamheter för att stå sig i konkurrensen.

– Det finns ingen tydlig gräns för när förändringsprocessen är klar, utan synsättet man får ha är att det aldrig blir klart utan fortsätter i förstärkningsarbete. Det vill säga att det handlar om att ha tålamod och ständigt utvärdera och förbättra, säger Anna Jensen.

Viktoria Flodihn och Anna Jensen är både förändringsledare på Prové. Nyligen tog de med Västsvenska Handelskammarens medlemsföretag på en inspirerande föreläsning om förändringsledning.

För att ditt förändringsarbete ska ha så goda förutsättningar som möjligt att lyckas, behöver du arbeta med att skapa en mottaglig organisation.

Anna Jensen och Viktoria Flodihn ger fem steg på vägen:

1. Stärk förändringskompetensen

Oavsett om syftet med förändringen är att arbeta med digital transformation eller utveckla en ledningsgrupp, så handlar det om att förändra människors beteende och arbetssätt. Som ledare behöver du avsätta tid och resurser åt både dig och dina medarbetare till att stärka er förändringskompetens, det vill säga öka er kunskap och förmåga att förändra både strukturer och beteenden. 

Att stärka förmågan till självledarskap hos dina medarbetare blir en viktig del, medan du som ledare behöver ge rätt förutsättningar för förändringen, både mentalt och praktiskt.

2. Sätt riktningen tillsammans

Skapa en gemensam bild som alla kan ta till sig. Bjud in dina medarbetare i arbetet och jobba fram riktningen tillsammans. Som ledning behöver ni vara tydliga och förklara vilka vägval som görs, men också vara beredda att ompröva dem om ni får feedback om att ni missat något. Arbeta agilt, följ upp de lösningar som arbetats fram och omprioritera vid behov.

3. Bygg trygghet på arbetsplatsen

En förändringsbenägen arbetsplats kännetecknas av modiga och kreativa medarbetare. Men för att lyckas skapa en innovativ kultur är social trygghet en viktig pusselbit. Arbeta för att bygga tillitsfulla relationer mellan kollegor, relationer där det är tillåtet att begå misstag och lära sig av dem tillsammans. Jobba gärna med erfarenhetsutbyten.

Seminarium 5 sept: Ledarskapsfrukost - psykologisk trygghet

4. Var transparent och trovärdig

För att våra medarbetare ska vara delaktiga i förändringsarbetet och kunna fatta kloka beslut är det viktigt med transparens och trovärdighet. Ibland är det så enkelt som att lyssna mer och prata mindre, men också att visa att dina ord leder till handling. Kommunicera konsekvent, och med ärlighet och frekvens.

5. Ha en främjande inställning

Involvering är en viktig nyckel i förändringsarbetet. Om ledningen startar förändringsarbetet utan att medarbetarna förstår varför finns risken att de får en preventiv hållning och att din tid går till att minska negativa reaktioner. Genom att tidigt involvera medarbetare ökar förutsättningarna för att du istället lyckas väcka nyfikenhet och intresse.

HUR ARBETAR DU MED FÖRÄNDRING?

Vill du prata förändringsarbete, strategi eller ledarskap med andra ledare? På handelskammaren erbjuder vi chefsnätverk inom en rad olika områden, där du i ett förtroligt format kan dela dina aktuella utmaningar med andra. Gruppens samlade kunskap ger lösningar för dig.

Läs mer om chefsnätverk