Fyra tips för ökad innovationskraft

Alla vet att organisationer behöver bli mer innovativa. Men hur ska det egentligen gå till? Innovationskonsulten Karl Sjöblom ger dig sina fyra bästa tips.

Bara sex procent av världens företagsledare är nöjda med innovationskraften i sitt bolag. Det visar en undersökning från London Business School.

– Det är en ganska sorglig siffra, konstaterar Karl Sjöblom, vd för Göteborgsbaserade Eicorn som hjälper företag att bli mer innovativa.

– Dels för att de är så få, dels för att de bara är ”nöjda” med sin innovationskraft. Om jag vore vd för ett storbolag skulle jag vilja kunna säga att jag är stolt över mitt företags innovationskraft.

Vad är innovation?

Men vad är då egentligen innovation?

– Som många andra buzzwords finns det väldigt många tolkningar av ordets innebörd, säger Karl Sjöblom.

– Men det finns faktiskt en definition enligt ISO-standarden 56000 som slår fast att det handlar om att skapa en ny eller förändrad produkt, service, metod etcetera som realiserar eller omfördelar värde för kunder, företaget eller samhället i stort.

Nyckelordet i det här sammanhanget, det som är skillnaden mellan succé och en uppfinning som ingen vill köpa, är just värdet.

– Om vi bara kommer med nyheter utan värde finns det ingen anledning för någon att köpa det, påpekar Karl Sjöblom.

Tips för ökad innovation

Karl Sjöbloms fyra bästa tips för att bygga en mer innovativ organisation

1. Våga stanna i problemet

Einstein påstås ha sagt ”Det är inte så att jag är så himla smart, det är bara att jag stannar längre med problemet”. Oavsett om det är sant att citatet ska tillskrivas honom är det en god idé att tillämpa. Vi tenderar nämligen ofta att försöka hitta lösningar på en gång, men då är risken att vi missar viktiga aspekter av dilemmat vi står inför.

Våga stanna i problemet, våga vända och vrida på det, våga undersöka det ur olika människors och gruppers perspektiv. Kort sagt, försök få ut så mycket information ni kan av och om problemet innan ni försöker lösa det.

2. Planera den kreativa processen utifrån hur hjärnan fungerar

Hjärnan har två lägen: ett superfokuserat där vi aktivt tänker på vad vi gör, och ett lite mer diffust där hjärnan tänker och associerar fritt utan att vi är riktigt medvetna om det, till exempel när vi tränar, diskar eller går en promenad. Ofta är det i det diffusa läget de riktigt innovativa kopplingarna görs, men problemet är att i mötesrum eller workshops är hjärnan i fokuserat läge. Vill ni öka personalens kreativitet hjälper ni dem att göra rätt saker i fokuserat respektive diffust läge och ser till att de får tid för dem båda.

3. Skippa monokultur, skapa polykultur

Bra idéer uppstår ur en mix av olika informationskällor, tankar och kunskap. Det innebär att om er personal är för likriktad missar ni mycket av det som skulle kunna bidra till fler nya idéer. En brokig grupp kan kanske kännas svår att leda ibland, men den kommer att generera mer innovationer eftersom den hämtar sin information från betydligt fler källor.

4. Släpp egot

”It’s amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit”. Det här citatet från Harry S Truman är mitt absoluta favoritcitat i alla kategorier. Om vi bara kunde släppa prestigen och försöka komma ihåg att tillsammans är vi alla bättre än var och en för sig skulle vi bli mycket bättre på att lösa de problem våra organisationer och samhällen står inför.

Du som chef kan och bör visa vägen genom att till exempel lägga dina egna tillkortakommanden på bordet och be medarbetarna om sina bästa idéer för att lösa dem. Ta varje tillfälle du kan som ledare och lyft fram dina kollegor och vad de bidragit med, då kommer de göra det igen.

Text: Karin Aase

VILL DU UTVECKLA DITT LEDARSKAP?

På Västsvenska Handelskamnaren har vi lång erfarnhet av att utveckla chefer och ledare i olika stadier av karriären, men erbjuder också nätverk för dig som Young Proffessional. Diskutera dina utmaningar och väx tillsammans med andra i något av våra nätverk, eller stärk ditt ledarkskap genom en utbildning.

Läs mer om ledarskapsutveckling