STRATEGIGRUPP FÖR DIG SOM VD OCH ÄGARE

Är du VD och ägare och vill skala upp ditt företag eller funderar du på vad som krävs för ett lyckat ägarskifte? Då är detta platsen för dig.

Vi har idag 40 skräddarsydda VD-grupper med närmare 400 VD:ar från olika branscher som träffas regelbundet hos oss för att utvecklas genom erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Under halvdagsmöten arbetar du case-baserat samt utbyter erfarenhet kring dina utmaningar och din verksamhet. Hög närvaro, engagemang och väl förberedda möten leder till förtroende och öppenhet där deltagarna vågar utmana varandra till utveckling.

Denna intresseanmälan riktar sig till VD som driver eget bolag med fler än 10 anställda.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM BEHANDLAS
  • Ägaragenda, bygga värde/lönsamhet, due dilligence/exit, ägarstrukturer, samspel mellan vd, styrelse och ägare, vd-avtal, ägardirektiv
  • Tillväxt och värdebyggande, omvärldsbevakning, säljstruktur, profilering, varumärke, nya
    produkter/marknader, kundnytta, digitalisering/AI
  • Organisationsutveckling, personal/rekrytering, incitamentsprogram, omstrukturering/förändring

För att du skall få ut det du vill av ditt deltagande i nätverket matchar vi dig med en grupp som fokuserar på de utmaningar som du själv står inför.

Vi ser fram emot din intresseanmälan! 

Intresseanmälan