Läget i ekonomin med Riksbankschef Stefan Ingves

I denna webbsändning hör vi Riksbankschef Stefan Ingves beskriva hur räntan, valutan och konjunkturen kommer utvecklas kopplat till pandemin.

På Handelskammarens livesändning från Stockholm betonade Stefan Ingves att återhämtningen som vi ser nu kantas av stor osäkerhet, med risk för bakslag relaterade till pandemin. Smittspridningen ökar i flera länder och planerade lättnader av restriktioner har inte varit möjliga att genomföra vilket skapar osäkerhet inför framtiden. 

Riksbankens bedömning visar på en återhämtning i svensk BNP vid början av 2022

Ingves uttryckte även att det är en stor tragedi att euroområdet enligt prognoser krymper med åtta procent i år. Euroområdet utgör Sveriges största marknad och det är svårt att försöka kompensera för en avstannande ekonomisk utveckling med inhemska åtgärder.

Det rör sig inte om en återhämtning i form av en V-kurva, då de höga tillväxttalen i närtid sker från en låg nivå. Samtidigt har svensk ekonomi klarat sig bättre än många andra länder. Riksbankens bedömning visar på en återhämtning i svensk BNP vid början av 2022. Men ett besvärligt arbetsmarknadsläge är att vänta där arbetslösheten bedöms toppa på runt 9,6 procent innan en långsam avmattning ses.

TA DEL AV KUNSKAPEN

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

VILL DITT FÖRETAG GÖRA SKILLNAD? BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM