Låt inte bilden av skolan bli en självuppfyllande profetia

Att kunna attrahera bra lärare är avgörande för stadens tillväxt. Men oron kring en påstådd lärarflykt riskerar att bli verklighet. Därför bör Borås tilldelning av regeringens annonserade välfärdsmiljarder innebära en satsning på skolan.

Borås har klättrat i flertalet skolrankningar de senaste åren, det visar bland annat Västsvenska Handelskammarens rapport (2014) och Lärarförbundets ”Bästa skolkommun” (2015). Den senaste tiden har vi dock med oro följt debatten om en påstådd lärarflykt från Borås stad till kranskommunerna. Den oro som nu råder kring skolan i Borås är skadlig. Ansvariga politiker behöver tydliggöra sina prioriteringar gällande skolan – för en stad som vill agera tillväxtmotor måste ambitionen vara att locka, behålla och utveckla de bästa lärarna.

Skolans kvalitet urholkas om lärare flyr en kommun eller byter yrke. Kompetenta lärare är nödvändigt när elever rustas för framtiden – lika nödvändigt är det för företag som ska hitta rätt kompetens. Om den negativa bilden av skolan fortsätter att spridas, likt den i Borås, riskerar det dessutom att bli en självuppfyllande profetia. En skola som inte attraherar bra lärare lockar inte heller familjer att bosätta sig i kommunen. Lärartillgången är alltså avgörande för företagandet och tillväxten i Borås.

Förra veckan aviserade regeringen tio miljarder kronor till välfärden, för Borås möjliggör det nu en satsning på kommunens lärare. Därför är vårt budskap till Borås stad att ta vara på och stärka positiva trender i skolan och fokusera på att locka, behålla och utveckla de bästa lärarna genom att:

  1. Erbjuda attraktiva karriärer för stadens lärare. Komplettera karriärtjänsterna som regeringen finansierar med att erbjuda kombinationstjänster för lärare som vill skaffa sig ämneserfarenhet och utveckling utanför skolan. Kombinationstjänster, där en person delar sin tjänst mellan skolan och näringslivet och till exempel kompletterar sitt arbete som lärare i fysik och matte med en karriär som ingenjör, är idag en underskattad och outnyttjad modell. Generellt bör samverkan med näringslivet för kompetensutveckling uppmuntras.
  2. Erbjuda konkurrenskraftiga löner och våga betala mer för att få tag på bristkompetens. Undersökningar som tidigare presenteras i Borås Tidning antyder att snittlönerna är markant högre i flertalet av kranskommunerna. I skolämnen och årskurser där det råder särskild konkurrens om kompetensen, bör lönerna höjas ytterligare.

Debatt i Borås Tidning


Debattartikeln publicerades i BT den 16 april 2016

Skriven av:
Ove Lillestöll, Regionchef Borås Västsvenska Handelskammaren