Risk för långsiktiga effekter - gör något nu!

Regeringens rekommendationer för minskad smittspridning har på bara några veckor svängt om svensk arbetsmarknad. Branscher som i nästan ett decennium präglats av kompetensbrist upplever idag istället arbetsbrist.

Situationen är dramatisk och riskerar att skapa långsiktiga effekter på arbetsmarknadsutbudet om vi inte gör något nu.

När flera arbetsgivare i regionen permitterar hela arbetsstyrkan och antalet varsel är i nivå med finanskrisen 2008 krävs insatser från flera håll. Regeringen har genom stödpaket, lån och tillfälliga lagändringar försökt skapa andrum för näringslivet. Dessvärre är det inte tillräckligt för många av Skaraborgs företag. Fler åtgärder måste tillsättas, så även på lokal och regional nivå.

Analysera behovet och rikta utbudet

En viktig första insats är att se över vilket utbildningsutbud som finns tillgängligt i Skaraborg, men även vilka nya utbildningsbehov som uppstått till följd av permitteringar, varsel och uppsägningar. Och här har regeringen presenterat nya förslag. Näringslivet och huvudmän för utbildningar behöver nu snabbt analysera behovet och rikta utbudet. I rådande läge måste vi skapa möjligheter för vidareutbildning och karriärväxling för att flytta kompetens dit den behövs mest.

Ett viktigt sådant incitament är individens möjligheter till självförsörjning under studier. Vår förmåga att erbjuda sådana möjligheter nu är avgörande för om vi går stärkta eller försvagade ur krisen.

Läs mer: Nytt utbildningsformat underlättar karriärsbyte

Ett exempel på nära samverkan mellan skola och arbetsliv som kan spela en nyckelroll är det nya utbildningskonceptet Yrkestrainee. Skaraborg erbjuder, som första region i Sverige, elever inom vuxenutbildningen en möjlighet till anställning redan under utbildning som Yrkestrainee.

Utbildningen som inleds med grundkunskaper inne på skolan övergår sedan i lärlingsform och via en rekryteringsprocess matchas elever mot företag där de anställs. Utbildningsformen präglas av hög andel arbetsplatsförlagt lärande för att eleverna ska lära sig företagets verksamhet från grunden och samtidigt bygga sitt nätverk för att efter avslutad utbildning kunna bli en viktig kompetens i företaget.

Detta behöver göras

Västsvenska Handelskammaren ser att förutsättningar finns på plats för att vi snabbt ska omvandla en ökad arbetslöshet till en vidareutbildningssatsning men det krävs insatser från regering, kommun och näringsliv.

  1. Urval till utbildning. Enligt regeringens förslag Komvux för stärkt kompetensförsörjning ska den individ med störst behov av, och förutsättning för, utbildning prioriteras i antagning. Det är viktigt att förslaget genomförs fort och fullt ut. Idag prioriteras den som står längst från arbetsmarknaden och ingen hänsyn tas till individens förutsättningar att genomföra utbildningen. För att engagera näringslivet krävs att det finns intresse och förutsättningar hos eleverna.
  2. Utvidga rätten till utbildning. År 2017 infördes en rättighet för alla vuxna att studera inom Komvux för att uppnå behörighet till universitet, högskola och yrkeshögskola. Nu måste regeringen utvidga rätten till att även gälla för omskolning inom yrkesutbildning. Personer som vill karriärväxla ska ha rätt till relevant yrkesutbildning.
  3. Bjuda in lokalt näringsliv. En klar majoritet av vuxenutbildningens utbud är riktat mot egna verksamheter som socialt- och omsorgsarbete. Självklart är det viktiga områden som är i behov av kompetens men nu blir det ännu viktigare att utbilda även efter näringslivets behov. Bjud in näringslivet till att delta i lärlingsutbildning och även påverka utbildningsinnehåll – då blir vuxenutbildningen en motor i regionens kompetensförsörjning.
  4. Näringslivet behöver inse värdet i vuxenutbildningen. En lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå kan bestå av flera olika kurser från flera olika program vilket gör det möjligt att skräddarsy en utbildning efter ett lokalt behov. Utbildningsformen öppnar således upp en möjlighet för arbetsgivare att med begränsade resurser bedriva egna traineeprogram.

Vi har upplevt kriser förut. Men många goda år har rustat oss väl och det mesta finns på plats för att vi ska ta oss igenom även denna. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv, som exempelvis Yrkestrainee där Skaraborgs vuxenutbildning, Västsvenska Handelskammaren, Västra Götalandsregionen och näringslivet går samman är nu viktigare än någonsin.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!

Bjarne Pettersson, regionchef Skaraborg, Västsvenska Handelskammaren
, projektutvecklare Yrkestrainee, Västsvenska Handelskammaren

Debattartikeln publicerades i Falköpings Tidning 16 april 2020.
Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

VILL DU VARA MED OCH GÖRA VÄSTSVERIGE STARKARE? BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM