Ny utbildningsform för lärlingsanställningar

2020 startade Västsvenska handelskammaren, Boråsregionens- och Skaraborgs Vuxenutbildning Yrkestrainee: en ny utbildningsform för lärlingsanställningar. Nu är även Kunskapsförbundet Väst, i Trollhättan och Vänersborg, med på tåget.

– Det är en insats arbetsmarknaden behövt länge och kanske nu mer än någonsin. Vi är stolta över att vara först i Sverige med att testa ett format som kan lösa en del av de bekymmer vi står inför i dag, säger vår vd Johan Trouvé.

I takt med Coronavirusets framfart, där många varslats eller korttidspermitterats ökar behovet av utbildningsinsatser. När dessutom Arbetsförmedlingen genomgår en historisk reformering landar ett större ansvar på vuxenutbildningen att leverera utbildningar som leder till jobb i näringslivet.

– Situationen ställer även krav på näringslivet att öka sitt engagemang, därför har vi beslutat att göra gemensam sak och erbjuda en bra lösning där också Västra Götalandsregionen går in och stöttar, säger Johan Trouvé.

Lön motiverar karriärväxling

Yrkestrainee innebär att en elev som går lärlingsutbildning har möjlighet att bli anställd redan under utbildningen. Syftet är att eleven ska lära sig företagets verksamhet från grunden och bygga ett nätverk för att efter avslutad utbildning bli en viktig del av företaget.

Vill du bli yrkestrainee? Läs mer och ansök här

– Coronakrisen kan öka människors behov av att omskola sig. Men utan möjlighet till självförsörjning under studierna riskerar viljan att minska. Yrkestrainee kommer i dessa fall in som en bra lösning, säger Rasmus Flick, projektutvecklare av Yrkestrainee på handelskammaren och fortsätter:

– Även för företaget finns stora fördelar med att knyta en elev till sig, eftersom det blir en nyanställd som är integrerad i verksamheten från dag ett. Utbildningen som är på gymnasial nivå öppnar dessutom upp för ytterligare vidareutbildning för de personer som är i behov av det.

Matchningsprocess

Under den ettåriga utbildningen tillbringar eleven första tiden i skolan för att lära sig grunderna till yrket och öka sin kunskap om arbetsmarknaden. Efter en rekryteringsprocess där arbetsgivare och elever matchas påbörjas en Yrkestrainee.

– Resterande utbildningstid är eleverna på arbetsplatsen fyra dagar i veckan med stöd från en handledare, säger Rasmus Flick.

Utbilda för framtiden

Läget på arbetsmarknaden förändras fort. Branscher som under årtionden upplevt kompetensbrist står nu inför nya utmaningar.

– Yrkestrainee erbjuder en möjlighet för varslade och nyligen uppsagda att vidareutbilda sig och karriärväxla. Formatet möjliggör även en snabb uppstart av nya utbildningar, vilket är bra då det kanske är nya kompetenser vi efterfrågar 2022, säger Rasmus Flick.

Att utbilda efterfrågad kompetens är ett viktigt uppdrag för Vuxenutbildningen vilket Tina Arekvist Lundell, vuxenutbildningschef i Borås Stad betonar:

– Jag tror att samverkan mellan skola och arbetsliv är nyckeln för framgång.

Artikeln uppdaterades: 5 februari 2021

Vill ditt företag ANSTÄLLA en YRKESTRAINEE?

Genom Yrkestrainee stärks kompetensförsörjningen inom både enskilda företag och branscher. Är ert företag intresserade av att anställa en yrkestrainee, eller vill veta mer om vad det innebär? Kontakta vår kollega Rasmus Flick på Svensk Gymnasielärling, som även är projektutvecklare av Yrkestrainee.

meddelande till rasmus